Et års mindre skolegang

Store forskelle på antallet af obligatoriske timer

02:35

1 af 2

Når du sender dit barn i folkeskole, kan du ikke regne med, at det får samme antal undervisningstimer fra skole til skole.

Der er nemlig stor forskel på, hvor meget de østjyske børn går i skole. Det viser en undersøgelse fra TV 2 | ØSTJYLLAND.

Eksempelvis i Aarhus Kommune kan der være en forskel på et helt års undervisning i løbet af skolegang fra 0. til 9. klasse. Det betyder, at nogle børn får et års mindre undervisning end andre, når det gælder antallet af obligatoriske timer.

Sølystskolen i Egå er en af de skoler i kommunen, som har flest obligatoriske undervisningstimer. I løbet af en skolegang vil eleverne modtage 7870 undervisningstimer.

Det høje antal undervisningstimer er en klar prioritering fra skolens side.

- Vi tror, der er en sammenhæng. Derfor har vi valgt at satse på, at når vi kunne give eleverne ekstra tid, så bruger vi vores ressourcer til det. Man kunne jo have valgt at sige, at det er vigtigere med holdtimer eller det er vigtigere med to-lærer-ordninger. Der kunne være andre ting, man synes, var vigtigere, siger skoleinspektør Niels Petersen fra Sølystskolen i Egå til TV 2 | ØSTJYLLAND.

I modsatte ende af Sølystskolen ligger blandt andet N. J. Fjordsgades Skole, Strandskolen og Tranbjerg Skole, som har omkring 800 timers mindre obligatorisk undervisning i løbet af en skolegang.

Se mere om forskellene på undervisningstimer i TV 2 | ØSTJYLLANDS udsendelse klokken 19.30.