Erstatning for kviksølv-forgiftning

Jørn Iversen fra Grenaa får erstatning for en arbejdsskade, som han pådrog sig, da han arbejdede for Grindstedværket.

Den første afgørelse i kviksølvsagen fra Grindstedværket er kommet Det er den 62-årige Jørn Iversen, som har fået anerkendt sin arbejdsskade efter kviksølvforgiftning og derfor kan se frem til en erstatning.

Tidligere på ugen blev det kendt, at Arbejdsskadestyrelsen var på vej med den første anerkendelse, men uden at der blev sat navn på. Afgørelsen er nu officiel. For et år siden blev det opdaget, at Grindstedværket havde udsat en del af sine medarbejdere for kviksølv i en periode på 18 år fra 1962 og frem.

De tidligere ansatte på Grindstedværket, som er blevet udsat for kviksølv, lider ifølge Dansk Metal af nervesygdomme, hjerneskader eller symptomer på Parkinsons.

Dansk Metal vil også rejse et erstatningskrav overfor Danisco, der i dag ejer Grindstedværket og tidligere har tilkendegivet, at man er klar til at yde en yderligere kompensation til de tidligere medarbejdere, der får anerkendt deres lidelser som arbejdsskader.

<b>Se og hør Jørn Iversens historie i aften på TV 2 | ØSTJYLLAND. Det er fra klokken 19.30.</b>