Eksperter til kamp mod mænds selvmord

Center for Selvmordsforebyggelse i Århus sætter nu øget fokus på problemet, at mænd oftere end kvinder gennemfører selvmordsplaner.

Der er meget kort vej fra tanke til handling, når mænd bliver ramt af selvmordstanker.Det er ifølge flere eksperter en af forklaringerne på, at mænd i flere år har domineret de danske statistikker over fuldbyrdede selmord. For mens yngre piger står for hovedparten af alle selvmordsforsøg, står mænd i alderen 30-70 år for 7 ud 10 fuldbyrdede selvmord. Det får nu Center for Selvmordsforebyggelse i Århus til at sætte øget fokus på problemet, blandt andet via hjemmesiden forebygselvmord.dk, skriver Kristeligt Dagblad.

- Alle kan blive ramt af selvmordstanker. Men hvor kvinder ofte bruger længere tid på at overveje disse tanker, reagerer mænd hurtigt. Derfor håber vi, at vi nu - blandt andet ved at lade andre mænd fortælle deres historier - kan få flere mænd til at forstå, at der faktisk kan
findes en vej videre, selv når det sortest ud, siger psykologBente Hjorth Madsen, der er tovholder på projektet.

Konkret håber man hos Center for Selvmordsforebyggelse på, at man med det nye tiltag kan få flere mænd til at overveje muligheden for psykologhjælp, når de rammes af en krise.

- Mænd er meget løsningsorienterede, og derfor oplever vi ofte, at de som noget af det første nærmest spørger psykologen "nå, hvad kan du så gøre for mig?". Som psykologer skal vi komme mændene så meget i møde som muligt, men vi skal også lære dem, at kriser ikke bare bliver løst, men bearbejdes over længere tid, siger Bente Hjorth Madsen.

Også andre hjælpeorganisationer sætter nu ind mod mænds kedelige dominans i selvmordsstatistikkerne. Det gælder blandt andre Klostergadecentret under Århus Pensionistråd, som er på vej med en café, der netop skal hjælpe ældre mænd ud af ensomhed og selvmordstanker, forklarer centerets daglige leder, Lise Legarth.

- Vi har netop fået to millioner kroner til projektet af Socialministeriet og vil nu forsøge at finde de sidste penge, så vi forhåbentligt til jul kan åbne caféen. Den er rettet mod både mænd og kvinder, men især mænd har det med at isolere sig og ender derfor oftere med at blive ensomme og livstrætte. Vi håber, at vi gennem caféen kan få kontakt til mændene, så vi enten kan hjælpe dem til sociale aktiviteter eller sørge for, at de får hjælp, inden det går galt, siger Lise Legarth.

Ifølge de nyeste selv- mordstal blev der begået 650 selvmord i 2006. Heraf blev 472 begået af mænd, og 196 af disse mænd var over 60 år.