Dumpetal chokerer i Odder

Kommune tilbageviser ny undersøgelse

Skolerne i Odder er kendt for deres undervisning med iPads. Nu risikerer en tvivlsom undersøgelse at gøre Odder kendt for sin høje dumpeprocent.

Odder Kommune udskriges i en ny undersøgelse som den kommune i hele landet, hvor flest elever dumper i dansk og matematik ved Folkeskolens Afgangsprøve i niende klasse. Hele 46,2 procent af eleverne skulle ifølge undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd være udeblevet eller dumpet ved prøverne i 2011.

Men undersøgelsens resultat er helt forkert, fortæller informationschef Roald Kramer til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Vi er faktisk helt uforstående overfor, hvordan man er nået frem til de tal, siger informationschefen, der siden undersøgelsen blev offentliggjort i mandags har forsøgt at finde en forklaring.

Ifølge undersøgelsen har 138 elever i Odder Kommune fået under karakteren 2 ved afgangsprøverne i niende klasse.

Men ifølge kommunens egne tal er det kun 31 af eleverne på kommuneskolerne, som er "dumpet". 18 af dem var elever, der gik til prøve og fik 00 eller -03, mens 13 var børn i specialklasser, der af forskellige årsager valgte ikke at gå op til prøve.

Med de tal når kommunen frem til en dumpeprocent på 16,7 - eller 9,9 hvis man kun regner med dem, der rent faktisk gik til prøve og fik 00 eller -03.

Der mangler altså 107 børn, som kommunen ikke kan gøre rede for. Men det står fast, at de ikke bliver undervist på kommunens skoler. 

- Der er stor mystik i dette her. Det kan muligvis skyldes, at enkelte elever på efterskoler eller private skoler har fået under 2 i karakter, men vi ved det ikke, siger informationschef Roald Kramer. 

Han har en mistanke om, at undersøgelsens voldsomme resultater kan hænge sammen med, at efterskoler andre steder i landet kan have glemt at indberette karakterer til undersøgelsen. De 107 børn som undersøgelsen tæller med, men som ikke findes i kommuneskolerne kan nemlig fortsat have hjemadresse i Odder Kommune, selvom de er tilmeldt skoler andre steder i landet.

Generelt viser undersøgelsen et helt andet billede, nemlig at flest dumper på den københavnske vestegn, mens flest består i Øst- og Midtjylland. Og så hører det med til historien, at man i praksis ikke kan dumpe ved Folkeskolens Afgangsprøve. Det gør undersøgelsens bagmænd også opmærksom på.