- Det kræver ressourcer

Flygtninge presser kommunerne

Socialminister Manu Sareen (R) møder 20. oktober Kommunernes Landsforening - KL - for at diskutere, hvordan kommunerne får de nødvendige værktøjer og ressourcer til at modtage de mange flygtninge, der strømmer til Danmark fra Mellemøsten - især fra Syrien.

- Vi har endnu ikke det fulde overblik over ønskerne fra kommunerne, men der er brug for en dialog med staten, der sikrer, at kommunerne er bedst muligt klædt på til at modtage flygtningene, siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL og borgmester i Aarhus.

I flere kommuner slår borgmestrene nu alarm over flygtningestrømmen, der er langt større end tidligere forventet. De frygter, at det stigende antal flygtninge kan betyde dårlig integration og knap økonomi.

Udlændingestyrelsen regnede oprindeligt med, at landets 98 kommuner i alt skulle tage imod 3400 flygtninge i 2014, men det tal blev i foråret opjusteret til 4400 flygtninge.

Flere kommuner har dog allerede meldt ud, at det, der er behov for, er boliger, ressourcer og hjælp til at håndtere traumatiserede flygtninge.

- I april lavede vi en rundspørge til kommunerne. Otte ud af 10 svarede, at det var en udfordring at finde passende boliger. Siden da er antallet af flygtninge steget, og god integration og ordentlige boliger kræver ressourcer, siger Jacob Bundsgaard.

Regionskvoterne for flygtninge

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for, hvor mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark det følgende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune - de såkaldte kommunekvoter. Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Lykkes det ikke, er fordelingen op til Udlændingestyrelsen.

I april 2014 fordelte regionskvoterne for flygtninge sig således:

- Hovedstad 663

- Sjælland 802

- Syddanmark 1093

- Midtjylland 1179

- Nordjylland 663