Der er glattere i Silkeborg

Besparelser på glatførebekæmpelse og den tidlige vinter betyder mindre saltning og snerydning

Det tidlige vintervejr betyder, at trafikanterne i Silkeborg Kommune allerede nu mærker konsekvenserne af nyt glatføreregulativ.

Trafikanterne i kommunen må forberede sig på, at der i denne vinter vil blive brugt mindre salt og tid på at bekæmpe snemængderne på vejene. Og det mærkes allerede nu med det tidlige snefald over kommunen.

- Byrådet har vedtaget en besparelse på snerydning og glatførebekæmpelse på en million kroner pr. sæson, og det er klart, at det belaster budgettet yderligere, at vi allerede her i november skal have sneplovene på vejene, siger Frank Borch-Olsen, formand for Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune i en pressemeddelelse.

De store gennemgående veje vil blive ryddet og saltet som tidligere, men på de mindre veje skal der nu ligge mere sne end i tidligere vintre, før sneplovene bliver sendt på arbejde.

- Det er klart, at trafikanterne kommer til at mærke det, og det er selvfølgelig ikke optimalt. Men kommunens økonomiske virkelighed betyder blandt andet, at vi må fokusere på den helt centrale del af infrastrukturen og så bede trafikanterne om at have lidt større tålmodighed på de mindre veje, siger Frank Borch-Olsen.

Pengene til den kommunale snerydning er bevilget ud fra byrådets budget, og hvis vi igen rammes af en sne- og isvinter, kan pengene slippe op før kuldegraderne.

- Det er så en situation, byrådet må se på til den tid. Vi bliver selvfølgelig nødt til at kunne færdes på kommunens veje, så vi finder en løsning, hvis det bliver aktuelt, slutter Frank Borch-Olsen.