Dansk Kvæg ansætter filosof

På Landscentret i Skejby skal en filosof finde ud af, hvad der er et godt koliv

Landscentret, Dansk Kvæg i Skejby har ansat mag. art. i filosofi Rikke Ingemann, som blandt andet definere, hvordan landmændene og det omgivende samfund opfatter det gode koliv.

Så pr. 1. september og tre år frem har Rikke Ingemann sin faste stol blandt kvægkonsulenter og dyrlæger på Landscentret.

Her skal hun lave en erhvervs ph.d. om forskellige opfattelser af, hvad det gode ko-liv er, og af hvilket niveau for dyrevelfærd, der er etisk forsvarligt.

Samtidig skal hun undersøge landmændenes holdning til nyudviklede metoder, som kan måle køernes velfærd. Det skal skal afklare om disse metoder motiverer landmændene til at prioritere dyrevelfærden.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.