Bor du i en ghetto?

Ministerium har udgivet ny liste

Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter har netop udgivet den årlige liste over "Udsatte Boligområder" - i folkemunde bedre kendt som Ghettolisten. Listen, der dækker hele landet, beskriver, hvilke områder der er betegnet som socialt sårbare.

I Østjylland er seks boligområder betegnet som særligt udsatte. Det drejer sig om:

- Sundsparken i Horsens

- Glarbjergvej-området i Randers

- Højvangen i Skanderborg

- Bispehaven, Gellerupparken/Toveshøj og Trigeparken i Aarhus.

Et boligområde bliver betegnet som en ghetto, hvis det har over 1.000 beboere og opfylder mindst tre af følgende kriterier:

Arbejdsløsheden blandt de 18-64 årige har været over 40 procent inden for de seneste to år.

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

Over 2,70 procent voksne er blevet dømt for overtrædelse af enten straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer inden for de seneste to år.

Over halvdelen af de 30-59 årige ikke har anden uddannelse ud over grundskolen (inklusiv uoplyst uddannelse).

Den gennemsnitlige indkomst blandt de (skattepligtige) 15-64 årige er over 55 procent mindre end gennemsnitsindkomsten i resten af regionen.

Se mere i vores nyhedsudsendelse klokken 19.30.