Boligområde vil ikke være ghetto

Har mulighed for at afvise boligsøgende uden job

Foto: Google Maps

Boligområdet Vorrevangen i det nordlige Aarhus skal ikke ende på regeringens ghettoliste.

For at undgå, at det sker, har boligforeningen nu mulighed for at afvise lejere, der modtager sociale ydelser. Det skriver JP Aarhus.

Vorrevangen optræder på nu listen over boligområder, der må anvende kombineret udlejning.

Det betyder, at boligforeningen i samarbejde med kommunen har lov til at afvise potentielle lejere, som i løbet af de seneste seks måneder har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse.

- At området er kommet på listen, er et tegn på, at vi får alvorlige problemer, hvis der ikke gøres noget. Omvendt tror jeg, at hvis vi gør noget, kan vi løfte området og gøre det til et attraktivt sted at bo, siger Morten Homann, direktør i Boligkontoret Aarhus, til JP Aarhus.

Et af kriterierne for at komme på listen over særligt udsatte boligområder, også kaldet ghettolisten, er blandt andet at 40 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet.

Lige nu er 40,9 procent af beboerne i Vorrevangen uden arbejde.

Boligkontoret Aarhus, som administrerer 600 boliger i Vorrevangen har dog ikke umiddelbart planer om at benytte sig af muligheden for kombineret udlejning.

I stedet for vil boligforeningen fortsætte med den ordning, de har i dag, hvor boligsøgende i arbejde eller under uddannelse har fortrinsret til en lejlighed.

Også Frydenlund, Bispehaven, Vejlby Vest, Gellerupparken, Langkærparken og Trigeparken har på sammen måde mulighed for at afvise lejere.