B&O - made in Aarhus

Stort projekt på Ingeniørhøjskolen skal fremtidssikre B&O

Foto: B&O

EU har bevilget knap 10 mio. kr. til et forskningsprojekt, som sætter Ingeniørhøjskolen i Århus og Bang & Olufsen i gang med udviklingen af en ny teknologiplatform, der skal fremtidssikre IT-indmaden i både audio- og videoprodukter.

Formålet er at skabe nye produkter, der kan snakke sammen i mange forskellige tekniske standarder og som ikke bliver forældede efter kort tid.

- Den teknologiske udvikling af medieprodukter sker med stadig større hastighed. Det er vigtigt, at vi som producent får udviklet en teknologiplatform, så vi har mulighed for løbende at tilpasse vores produkter til nye systemer, medier og fremtidige forbrugerbehov, siger Søren Bech, Forskningschef i Bang & Olufsen i en pressemeddelelse.

Det handler om det, der i fagsproget betegnes som såkaldte systemer af systemer, som er en fremvoksende ingeniørdisciplin med et meget stort potentiale.

- Vi benytter som en selvfølge mange forskellige computerstyrede systemer hver dag. De fungerer godt hver for sig, men de er ikke designede til at tale sammen. Det kan for eksempel være din telefon, som du gerne vil styre dit stereoanlæg med. Eller det kan være sygehusenes patientsystemer, som skal kunne kommunikere med et eller flere ambulancestyringssystemer, siger Peter Gorm Larsen, ingeniørdocent ved Ingeniørhøjskolen i Århus.

Udviklingen af teknologiplatformen til systemer af systemer skal gøre det muligt at optimere samspillet imellem forskellige typer af IT-systemer og dermed opnå funktioner eller services, som ikke kan opnås ved anvendelse af et enkelt IT-system isoleret.

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i Bang & Olufsen som en ud af to casevirksomheder. Alle resultater bliver tilgængelig fra en åben platform, så systemdesignere i mange forskellige brancher, kan anvende metoden i en industriel praksis.

Projektet er det største EU-forskningsprojekt i Ingeniørhøjskolens historie.