Århusprofessor ny AIDS formand

Ledende overlæge og professor Lars Østergaard fra Skejby Sygehus, sætter sig i formandsstolen i AIDS-Fondet.

Lige nu er Lars Østergaard leder af et hiv-vaccine projekt, hvor han blandt i samarbejde med forskere fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet, arbejder på at udvikle en hiv-vaccine baseret på et 'snyde-hiv'. Ideen er at gensplejse et harmløst virus med et protein fra et hiv-virus med det mål at kunne lære kroppen at genkende den rigtige hiv-virus og dermed bremse en hiv-infektion.

Ambitionen om at udvikle en forebyggende hiv-vaccine, der er effektiv i de hårdest ramte områder i verden, deler Lars Østergaard med AIDS-Fondet, der siden 2000 har været fortaler for forskning i en hiv-vaccine, som det bedste håb for endelig at bremse en af verdens største sundheds- og udviklingstrusler.

Lars Østergaard overtager formandsposten efter overlæge, professor, dr.med Peter Skinhøj, Rigshospitalet, som har været formand i AIDS-Fondet siden 1999.