Århus ud på sidelinien

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at Viborg skal være hovedby i en ny midtjysk region.

Til trods for at den er landets næststørste by, bliver Århus ikke hovedby i den kommende storregion, der kommer til at strække sig fra Grenaa i øst til Ringkøbing i vest.

Regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde i dag den længe ventede strukturreform. Som ventet betyder reformen, at amterne bliver afløst af storregioner, der først og fremmest tager sig af sygehusene og dele af det sociale område. De øvrige amtslige opgaver bliver overført til kommunerne eller til Staten.

Østjylland bliver en del af en kommende midtjysk storregion, som ret overrask- ende får Viborg som hovedstad. Som kompensation placerer Staten nogle regionale kontorer og skattecentre i Århus.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om strukturreformens betydning for Østjylland i aftenens udsendelser.