Århus anbringer flere børn

Århus Kommune reagerer nu på historier om, at kommunen har nedbragt antallet af anbringelser. Forkert, siger rådmand Hans Halvorsen (S).

Det er Ankestyrelsen, der ifølge Århus Kommune har leveret forkerte tal. Ifølge Ankestyrelsen anbringer kommunen nemlig færre børn- og unge end tidligere.

Derfor fremlægger rådmand Hans Halvorsen (S) nu tallene, og de viser en anden historie. Siden 2007 er antallet af anbringelser, ifølge kommunen, nemlig steget med 20 procent fra 640 i 2007 til 770 i 2010.

- Det er brandærgerligt, at medierne og Ankestyrelsens tal tegner et forkert billede, når sandheden er, at væsentlig flere børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. Det er ikke et mål i sig selv, at flere skal anbringes, og vi skal selvfølgelig holde os inden for den økonomi-ske ramme. Men tallene dokumenterer i hvert fald, at påstanden om, at vi sætter økonomi over barnets tarv ikke holder vand, siger råd-mand Hans Halvorsen i en pressemeddelelse.

Socialforvaltningen vil nu undersøge, hvordan Ankestyrelsen er kommet frem til det modsatte resultat. En af forklaringerne kan være, at indberetningsmetoden er omlagt.