Angriber mølle-modstandere

Vestas kampagne mod anti-vind-bevægelser

Vidste du, at katte dræber 3.000 gange så mange fugle som vindmøller, og at en vindmølle på 400 meters afstand larmer mindre end et helt almindeligt køleskab? Det er bare to af de argumenter, Vestas bruger i en ny, global kampagne, der skal tage kampen direkte op med anti-vind bevægelserne, og det kommer til at ske på en helt ny og direkte facon i forhold til tidligere.

Vestas vil nemlig tage livet af det, vindmøllevirksomheden kalder sejlivede myter om vindenergi, skabe opbakning i den brede befolkning og forstærke den politiske opbakning til vedvarende energi. Våbnet er Act on Facts - en kampagne om vindenergi i samarbejde med eksperter, interesseorganisationer og andre elselskaber.

-Kampagnen skal lanceres nu, fordi vi over den seneste tid har konstateret, at anti-vind bevægelserne, i særdeleshed i Australien, har fået mere og mere vind i sejlene, på trods af de ingenlunde har fakta på deres side, siger Morten Albæk, Group Senior President for kommunikation og markedsføring i Vestas.

Og på grund af den store gruppering af modstandere i Australien lanceres kampagnen her i dag. Australiens anti-vind bevægelser er langt mere organiserede og mere højlydte end andre steder i verden, og kampagnens dramatiske undertoner skal overdøve myterne.

- Tonaliteten og vinklen på de historier og de fakta, Act on Facts baseres på, er mere offensive. Vi bruger nogle nye virkemidler, fordi vi må konstatere, at den måde vindindustrien har gjort det på historisk set ikke har haft den effekt, vi kunne håbe på, siger Morten Albæk.

På hjemmesiden actonfacts.org bliver besøgende da også mødt med både udråbstegn, versaler og dramatiske videoer, som viser det gearskifte Vestas har taget i markedsføringen og kommunikationen. Og allerede nu ser det ud til at give mere omtale end tidligere forsøg.

-Jeg kan allerede nu konstatere, at kampagnen har fået stor opmærksomhed i Australien, fra landsdækkende TV-stationer og medier og sågar også uden for landet i The Guardian. Helt konkret så forventer vi, at vi får løst op for nogle af de udfordringer og forsinkelser, der er qua anti-vind bevægelsernes aktiviteter, siger Morten Albæk.

Anti-vindbevægelserne har forsinket projekter for 1,7 Gigawatt i det forgange år i Australien, og derfor er det nødvendigt at reagere med fakta og råbe højere for at aktivere det tavse flertal for vedvarende energi, mener Vestas.

- Vi distribuerer og stiller fakta til rådighed, og det er fakta fra videnskabelige projekter og tredjeparter. Selvfølgelig taler vi for vindenergi, og det gør vi sammen med vores kunder i Australien. Vores fokus er da helt sikkert at få styr på, hvad der er ret og vrang omkring vindenergi, siger Morten Albæk.

Sammen med blandt andet det australske energiselskab Infigen Energy og universitetet i Melbourne vil Vestas forsøge at ramme over 1,2 millioner australiere med Act on Fact og senere vil kampagnen blive bredt ud til resten af verden.