Andelskasse lukker afdelinger

Andelskassen Østjylland lukker flere afdelinger som led i sparerunde. 35 er afskediget på landsplan.

Underskud i SDA - Sammenslutningen Danske Andelskasser - kostede onsdag 35 medarbejdere jobbet.

I Andelskassen Østjylland betyder effektiviseringsrunden, at der afskediges seks medarbejdere. Endvidere lukker Andelskassen i løbet af efteråret sine afdelinger i Ørum, Harridslev og Thorsager, der slås sammen med filialerne i henholdsvis Hammershøj, Randers og Århus.

- Det har selvfølgelig været nogle hårde beslutninger at træffe. Det her er ikke noget, man bare gør, uden først at have afsøgt alle andre muligheder, men der er simpelthen ingen vej udenom, når vi skal skabe en fornuftig fremtidig strategi og organisation for Andelskassen Østjylland. Vi er nødt til at se på, hvordan vi giver vores kunder størst værdi af at være i Andelskassen, forklarer Henrik Larsen, direktør for Andelskassen Østjylland i en pressemeddelelse.

I forbindelse med effektiviseringsrunden i Sammenslutningen Danske Andelskasser afskediger Andelskassen Norddjurs en af sine seks medarbejdere.

- Det er jeg naturligvis rigtig ked af. Men for at finde de nødvendige besparelser er jeg nødt til at kigge på lønkroner, der jo udgør langt den største del af budgettet. Alle i Sammenslutningen Danske Andelskasser er nødt til at finde besparelser, og der er vi alle nødt til at tage vores del. Det er trælst men nødvendigt at gøre det her, siger Lene Nielsen, direktør i Andelskassen Norddjurs.

Effektiviseringerne sker på baggrund af en længere periode med utilfredsstillende resultater - senest viste regnskabet for første halvår 2010 et negativt resultat før skat på -129,0 millioner kroner - og ud fra et ønske om at tilrette koncernen, så den er klar til de fremtidige muligheder og udfordringer i den finansielle sektor, lyder det i pressemeddelelsen fra pengeinstitutet.

- Det er naturligvis en trist dag for os alle. Alle i koncernen har gennem en lang periode arbejdet hårdt på at rette op på det misforhold mellem indtægter og omkostninger, der har været tydeligt i regnskaberne, men det har desværre vist sig, at det ikke var muligt uden afskedigelser og afdelingslukninger. Der har ganske enkelt ikke været nogen vej udenom, siger Vagn T. Raun, administrerende direktør i SDA-Koncernen.