Akutboliger til psykisk syge

Vil tilbyde massiv støtte

Psykisk syge i Randers Kommune får nu mulighed for at flytte i akut-bolig, hvis de pludselig får det meget dårligt. Kommunen har besluttet at oprette en akutbolig på de to døgnbemandede institutioner Gundenåcenteret og Paderuphus.

- Vi etablerer boligerne som et led i psykiatriplanen, hvor målet er at støtte borgere med psykiske sygdomme i at komme sig og klare mest muligt selv, siger Susanne Koch (S), der er formand for socialudvalget.

De nye akutboliger vil blive tilbudt psykisk syge borgere, der bor i egen bolig og får akut behov for støtte, eksempelvis på grund af angst og selvmordstanker.

- Vi har en forventning om, at akutboligerne kan bidrage til at øge trygheden og være en slags sikkerhedsnet. På samme måde arbejder vi i øjeblikket på at udvide vores nattevagtsordning, så borgere, der bliver utrygge om natten, kan få hjælp, siger Susanne Koch.