Akutboliger til psykisk syge

Vil tilbyde massiv støtte

Psykisk syge i Randers Kommune får nu mulighed for at flytte i akut-bolig, hvis de pludselig får det meget dårligt. Kommunen har besluttet at oprette en akutbolig på de to døgnbemandede institutioner Gundenåcenteret og Paderuphus.

- Vi etablerer boligerne som et led i psykiatriplanen, hvor målet er at støtte borgere med psykiske sygdomme i at komme sig og klare mest muligt selv, siger Susanne Koch (S), der er formand for socialudvalget.

De nye akutboliger vil blive tilbudt psykisk syge borgere, der bor i egen bolig og får akut behov for støtte, eksempelvis på grund af angst og selvmordstanker.

- Vi har en forventning om, at akutboligerne kan bidrage til at øge trygheden og være en slags sikkerhedsnet. På samme måde arbejder vi i øjeblikket på at udvide vores nattevagtsordning, så borgere, der bliver utrygge om natten, kan få hjælp, siger Susanne Koch. 

Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig