AGF'er 100 måls-jubilar

AGF-ikonet Peter Graulund har nettet 100 gange