Ældre mister nødkald

Millionbesparelse koster ældre deres nødkald

Aarhus Kommune er i gang med at gennemføre omfattende besparelser i kommunen. Derfor revurderer kommunen sager, hvor en borger er visiteret til et såkaldt nødkald, skriver jp.dk

Indtil videre er omkring 500 borgere blevet frataget nødkaldet, og det tal ventes at stige, når sagsbehandlerne er igennem samtlige sager.

Venstres medlem af sundheds- og omsorgsudvalget, Kate Runge, kræver en redegørelse fra ældrerådmand Dorthe Laustsen (SF).

- Jeg undrer mig over, at man pludselig får så mange nye vurderinger. Er det, fordi man har fået et vink med en vognstang om, at der skal spares, udtaler Kate Runge.

Et nødkald koster mellem 4.000 og 5.000 kr. om året, og kommunen forventer at spare 4 mio. kr.