Aarhusianere lever i støj

Over 100.000 mennesker er ramt

Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø har gennemført en stor kortlægning af støj i Aarhus. af kortlægningen fremgår det, at 53.300 boliger med 102.800 indbyggere er belastet af støj.

Hos de 53.300 boliger overstiges grænseværdien for støj hos nybyggerier, der er fastsat til 58 dB. Det er boligerne langs de store indfaldsveje til Aarhus, der er hårdest ramt af støj sammen med Ringvejen og Ringgaden. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.

Som følge af støj-kortlægningen har Teknik og Miljø lavet en handlingsplan for at mindske støjen. Over de næste fem år skal der fortsat systematisk bruges støjreducerende asfalt, når belægningerne alligevel bliver udskiftet.