6.500 kvinder uden en eneste mand

14 dage før løbet finder sted, har 6.500 kvinder sikret sig mod ikke at komme til at løbe sammen med en af det modsatte køn.