30.000 i Randers skal til lægen

Verdens mest omfattende, forebyggende undersøgelse i byen 

Borgerne i Randers skal til forebyggende helbredsundersøgelse (modelfoto)

Aarhus Universitet indleder nu verdens mest omfattende undersøgelse af forebyggende helbredsundersøgelsers effekt.

Undersøgelsen omfatter 30.000 borgere i Randers og finansieres af Tryg Fonden med 10 mio. kr.

- Vores viden indtil nu stammer udelukkende fra mindre pilotprojekter med et særligt højt motiveret sundhedspersonale og få borgere. Med Randers Kommune som omdrejningspunkt får vi nu for første gang mulighed for at afprøve helbredsundersøgelser, som de foregår i det virkelige liv. Det er et kæmpe skridt - også i international sammenhæng, siger professor Annelli Sandbæk, som står i spidsen for forskningsprojektet ved Aarhus Universitet.

30.000 bliver indkaldt
30.000 Randers-borgere mellem 30 og 49 år kan nu se frem til at blive indkaldt til en forebyggende helbredsundersøgelse.

Forsøget starter i 2012 og vil løbe over en femårig periode. Alle får tilbudt en helbredsundersøgelse og en opfølgende helbredssamtale, som fokuserer på de tre mest alvorlige og udbredte folkesygdomme, nemlig hjertekarsygdomme, diabetes og rygerlunger.

- Helbredsundersøgelser er et varmt emne, som diskuteres livligt. Modstandere fremhæver blandt andet, at de kan sygeliggøre befolkningen og skabe unødvendig utryghed, andre mener, de er vejen frem, siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede.

- Vi forventer, at den her undersøgelse er så stor, at den kan sætte et definitivt punktum for diskussionerne og give et kvalificeret svar på, hvad vi helt konkret får ud af at tilbyde borgere forebyggende helbredsundersøgelser, og om det er det rette sted at lægge forebyggelseskronerne.