28:07

20/03/2016

Dette afsnit

De Oversete Sjældne

30-50.000 danskere lider af det, der betegnes som en sjælden sygdom. Over 800 forskellige sygdomme er så sjældne og uudforskede, at det etablerede sundhedsvæsen og især det offentlige system generelt har svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op med de patienter, der bliver ramt. Selv føler de ramte og Center for Sjældne Sygdomme i Aarhus, at der mangler prioritering og opmærksomhed på de sjældne sygdomme. Samtidig er der tvivl om, hvem der har ansvaret for at forbedre forholdene for de sjældne patienter og deres pårørende. Vi møder en familie fra Randers, som har en sjælden sygdom tæt inde på kroppen og oplever de daglige udfordringer og frustrationer i et dansk system, som ifølge flere eksperter kunne været bedre gearet til at håndtere sjældne sygdomme.

Serie Andre programmer

Afsnit