Mangler p-pladser

Det er planen at Letbanen skal friste bilister til at benytte toget til at pendle mellen hjem og arbejde. Århus kommune har planlagt 160 parkeringpladser til pendlerne, men det er langt fra nok, viser erfaringer fra udlandet.

Nyhedsudsendelse: 19:30 - Hele udsendelsen