Landsforening lægger sig fladt ned: - Forstår folk er bekymrede

Kommunernes Landsforening appellerer til politisk ejerskab, så der kommer styr på brandsikkerheden rundt om på plejehjemmene.

03:46

VIDEO: Jacob Bjerregaard fra KL erkender, at der er problemer med brandsikkerheden på kommunernes plejehjem, og at de skal løses hurtigst muligt.

Tre ud af fire plejeboliger mangler lovpligtige sprinkleranlæg, og generelt er der ikke styr på brandsikkerheden. Det erkender Kommunernes Landsforening (KL) det problematiske i, og nu skal der rettes op.

- Vi skal sikre os, at der ikke er nogen steder, hvor der er ældre, der er utrygge, og hvor der kan opstå situationer som dem, vi har set tidligere, siger formand for Miljø og Forsyningsudvalget, Jacob Bjerregaard (S), til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kan sagtens forstå, at folk er bekymrede, og det er derfor, vi tager den her sag meget alvorligt. Vi har heldigvis en meget skrap lovgivning på området.

Læs også Efter dødsbrand: Tre ud af fire plejeboliger mangler sprinklere

Den 3. august sidste år døde tre ældre kvinder, da der udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland.

En rapport om sikkerheden på plejecenteret viste dengang, at brandsikkerheden på stedet ikke levede op til kravene.

Vi har et kollektivt ansvar, og derfor er det afgørende, at vi siger i vores byråd og sammen med vores beredskaber, at det her er højeste prioritet.

Jacob Bjerregaard (S), Kommunernes Landsforening

Og nu viser en ny rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet så også, at "stort set alle" kommuner, der har besvaret undersøgelsen, ikke lever op til kravene for brandsikkerhed. 

Ikke godt nok

- Vi har fået svar fra lidt over halvdelen af kommunerne, og det tyder på, at det står virkelig alvorligt til med brandsikkerheden ude i kommunerne. De har simpelthen ikke styr på det, siger transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har måtte sende et brev til stort set alle kommuner om, at de har ulovlige forhold hos sig, og at de venligst bedes redegøre for, hvornår de har tænkt sig at gøre noget ved det, fortsætter ministeren.

KL erkender, at det ikke er godt nok, og Jacob Bjerregaard håber nu på, at der bliver taget politisk ejerskab.

FAKTA: Brandsikkerhed halter på plejehjem

Undersøgelse, der blev sat i gang efter dødsbrand i august, viser manglende brandsikkerhed på plejehjem.

Foreløbige resultater fra en undersøgelse af brandsikkerheden på de kommunale plejeboliger viser, at det står skidt til.

 

Undersøgelsen blev sat i gang af Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet, efter at tre kvinder mistede livet i forbindelse med en brand på plejecenter Farsøhthus på Djursland i august.

 

* Datagrundlaget for de foreløbige resultater er cirka 500 bygninger. Der er i alt omkring 2100 bygninger, der er relevante for undersøgelsen.

* Antallet af bygninger med én eller flere afvigelser fra bygningsreglementets brandkrav er større end antallet af dispensationer – flere hundrede mod 57 dispensationer.

* Cirka 20 procent af de undersøgte bygninger er mangelfulde med hensyn til den passive brandsikkerhed som for eksempel brandadskillelser og branddøre.

* Cirka 20 procent af de undersøgte bygninger har brandbelastning i flugtvejsgange for eksempel møbler, eller der er registreret andre mangler i forhold til de driftsmæssige krav.

* 164 bygninger er som udgangspunkt omfattet af krav om sprinkling. Heraf er 123 udført uden sprinkling. Det svarer til cirka 75 procent. Der er kun søgt og givet dispensation i 17 tilfælde.

* En række kommuner har endnu ikke svaret på undersøgelsen, hvor sidste svarfrist er 1. februar. Den endelige rapport ventes derfor først færdig ultimo februar.

 

Kilde: Undersøgelse foretaget af Niras for Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet

- Vi har et kollektivt ansvar, og derfor er det afgørende, at vi siger i vores byråd og sammen med vores beredskaber, at det her er højeste prioritet, lyder det fra ham.

Landsforeningen sender derfor også en skrivelse ud til alle landets kommuner med en opfordring til at få bragt orden i sikkerhedsforholdene.

En af de mest gennemgående fejl hos plejehjemmene er de manglende sprinkleranlæg, og det ryster ministeren.

Kun 17 har dispensation

- Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de for det første kender reglerne på området, det er jo dem, der er bygningsmyndighed. For det andet at de har en vilje til at overholde reglerne, især når det gælder noget så vigtigt som brandsikkerhed, siger Ole Birk Olesen.

De foreløbige tal fra undersøgelsen viser, at tre ud af fire af de 164 bygninger, der er omfattet af krav om sprinkleranlæg, ikke har det. Kun i 17 af tilfældene er der givet dispensation. 

På plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland døde tre kvinder i en voldsom brand i august sidste år.

Omkring en femtedel af det samlede antal undersøgte plejeboliger har mangler i forhold til den såkaldte passive brandsikkerhed, som eksempelvis dækker brandadskillelser og branddøre.

Lige så mange steder, cirka 20 procent, er der enten ikke styr på flugtvejsgange, ellers er der registreret "mangler i forhold til de driftsmæssige krav", lyder det i undersøgelsen.

00:50

VIDEO: Der er ikke styr på brandsikkerheden rundt om på landets plejehjem, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Luk video

Ældre Sagen: - Bissen skal på

Ifølge Michael Teit Nielsen fra Ældre Sagen sender undersøgelsen et signal om, at kommunerne ikke tager ældres sikkerhed alvorligt. 

- Det er uacceptabelt, hvis det er de ældres liv, der skal betale for manglende kommunikation og samarbejde, siger han til TV 2.

Det er fuldstændig tragisk, at vi skal se sådan nogle dødsfald, fordi man har slendrian og lemfældighed med andre menneskers liv.

Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen

Ifølge Michael Teit Nielsen er der tale om omkring 40.000 mennesker, som er stærkt svækkede. Det gør det helt afgørende, at brandsikkerheden er i orden. 

- Det er fuldstændig tragisk, at vi skal se sådan nogle dødsfald, fordi man har slendrian og lemfældighed med andre menneskers liv.

Mange manglende svar

På den positive side lever 95 procent af bygningerne op til kravene om automatiske brandalarmanlæg, mens 90 procent har de krævede brandsikringsanlæg som varslingsanlæg og flugtvejsbelysning.

Undersøgelsen er foreløbig og baserer sig kun på 500 bygninger. På landsplan er der 2100 relevante bygninger, men på grund af manglende besvarelser eller uregelmæssigheder i svarene er datagrundlaget altså for nu nede på 500.

Læs også Webdok: Gudrun, Inger-Lis og Johanne døde i brand på plejehjem

I Østjylland har Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs og Syddjurs Kommuner svaret på undersøgelsen. De øvrige østjyske kommuner mangler at indgive deres svar.

Svarfristen er nu forlænget, og den endelige rapport ventes færdig sidst i februar.