Hits og Holdninger 21/4

I Hits og Holdninger nyder vi synet af glade køer, der i denne uge blev sluppet på forårsgræs, en begivenhed flere tusinde østjyder valfartede ud på landet for at se! Hvorfor? Det taler vi om i dette program hvor vi også vender, hvorfor det er interessant, at den kontroversielle digter og politiker Yahya Hassan nu også er sprunget ud som kunstmaler - og så skal vi møde en usædvanlig underviser!