Finalist 2 2015: Vinni Stenholt

Finalist nr. 2 til titlen som Årets Østjyde 2015 er Vinni Stenholt fra Dronningborg ved Randers, og hun er nomineret for sin indsats som leder af Trygfondens Familiehus i Skejby. Vinni Stenholts job består i at være en støtte for de familier, der har et sygt barn indlagt på hospitalet. Hun skal også hvert år samle 1,3 mio. kroner ind til driften af Familiehuset, og desuden er hun leder for de 50 frivillige, som er med til at drive stedet.