Ulovlige plakater rives nu ned: Kæmpe regning på vej til synderne

Alle partier og deres plakatophængere har ikke haft styr på reglerne i Aarhus. Nu bliver op mod 300 styk hevet ned på partiernes regning.

00:32

Folk fra energiselskabet Verdo havde i dag opgaven at pille plakater ned.

De er alle vegne, og mange af dem hænger desværre ikke rigtigt. Valgplakaterne med kandidater til både Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget har gjort sit indtog i Østjylland. I Aarhus er kommunen nødt til at pille mange af dem ned.

De hænger nemlig ulovligt.

Læs også Plakater til EU-valg kan hænge længere i Aarhus Kommune

I alt regner chef for drift og myndighed i Aarhus, Kim Gulvad Svendsen, med at der skal tages 300 ulovlige ned i løbet af i dag, torsdag og formentlig også mandag.

- Vi når i hvert fald ikke at blive færdige i dag. Ved middagstid havde vi pillet 50 ned, og der er kommet mange tip fra borgerne om ulovlige plakater, siger Kim Gulvad Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Valgplakater må ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Koster 300 kr. pr. plakat

Derfor får politikerne og deres partier faktisk et par dage endnu til at få de forkert ophængte ned. Hvis ikke de når det, står de tilbage med en regning, der skal betales.

Vi kunne leve med det, hvis der kun var en enkelt eller to ulovlige, men det har været så massivt, at de har været til gene for mange.

Kim Gulvad Svendsen, afdelingschef, Aarhus Kommune

- I gennemsnit koster det 300 kr. pr. plakat, der skal tages ned. Regningen for kommunens omkostninger ved nedtagningen deles mellem partierne ud fra, hvor mange ulovlige de havde oppe, forklarer afdelingschefen, der har oplevet, at et dobbeltvalg har haft betydning for antallet.

- Vi kunne leve med det, hvis der kun var en enkelt eller to ulovlige, men det har været så massivt, at de har været til gene for mange, fortsætter Kim Gulvad Svendsen.

Hængte plakater for tidligt op

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om flere politikere, der hængte plakater ulovlige op. Flere tog forskud på ophængningen i lørdags, hvor de først måtte sidde i lygtepælene fra kl. 12.

I Silkeborg Midtby kunne man lørdag formiddag allerede se ansigterne på Kristian Pihl Lorentzen, Kristian Jensen og Gitte Willumsen fra Venstre. 

Det gjorde Thomas Jensen fra Silkeborg, der opstiller for Socialdemokratiet, TV2 ØSTJYLLAND opmærksom på.

- Det er jo ulovligt, og Venstre er jo bagud i meningsmålinger, og så tror de, at de på den her måde kan snyde vælgerne, så der ikke er plads de gode steder til andre partier, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

00:49

VIDEO: Både hos Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har politikere oplevet, at bannere og valgplakater er stjålet, rykket ned og brændt af.

Luk video

Skaber politikerlede

Han synes derudover, at de på den måde er med til at øge politikerleden i Danmark.

- Det, der er ekstra beskæmmende, er, at det er Venstres vejordfører, der bryder loven. Det gælder for alle andre, men ikke for dem. Det er med til at skabe politikerlede – især også, når Venstres kronprins gør det, lød det fra Thomas Jensen.

Læs også DF'er kritiserer valgplakater med arabisk skrift - det er der dog ét problem med

Kristian Jensen er næstformand i Venstre. Kristian Pihl Lorentzen er transportordfører, og Gitte Willumsen er medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Sidstnævnte har tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at hun er rigtig træt af det.

- Det undrer også mig, at de hænger der allerede. Det er ikke noget, jeg har organiseret. Jeg har sagt til mine folk, at de skulle hænges op klokken 12 - ikke tidligere, sagde Gitte Willumsen (V) lørdag.

Øvrige regler

Foruden reglerne ovenfor, er der flere finurlige regler, som skal følges, hvis man vil opsætte valgplakater i byrummet.

 

 • Plakaterne må ikke være større end 0,8 kvadratmeter. Hvis man ønsker at have større plakater, bannere eller skærme, skal der søges om tilladelse.
 • De må ophænges i lys- og elmaster på private fællesveje. På kommune- og statsveje må man også benytte hegn, vejtræer og genstande, der er fæstnet i jorden.
 • Valgplakater, strips, snore eller andre midler, der er brugt til at hænge dem op med, skal tages ned igen senest otte dage efter valgdagen.

 

Kilde:Vejdirektoratet, Økonomi- og Indenrigsministeriet