Overblik: Se de østjyske veje som regeringen og DF vil bruge penge på

Herunder giver TV2 ØSTJYLLAND dig overblikket over de østjyske veje, som regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge penge på.

112,7 milliarder kroner har regeringen og Dansk Folkeparti sat af til bedre transport rundt omkring i det danske land.

En del af de penge skal bruges i Østjylland.

Her skal der gøres noget ved vejene.
Her skal der gøres noget ved vejene.

Herunder giver TV2 ØSTJYLLAND dig overblikket over, hvor regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at bruge penge.

Udvidelse af E45 fra Aarhus Syd til Aarhus Nord

Der skal anlægges et ekstra spor på strækningen mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. I forvejen er motorvejen på to spor.

Begrundelsen for ønsket om en udvidelse lyder.

- På store dele af motorvejsstrækningen mellem Aarhus S og Aarhus N registreres i dag trængselsproblemer i myldretidsperioderne og omfattende kødannelse ved trafikulykker og andre hændelser. Med den forventede, fremtidige trafikvækst vil strækningen i stigende grad udgøre en trafikal flaskehals med kritisk trængsel på store dele af strækningen.

Udvidelsen af motorvejen skal efter planen være færdig i midten af 2020.

Udvidelse af E45 syd for Skanderborg

Også her er det planen, at motorvejen skal udvides fra de nuværende fire spor til i fremtiden at tælle seks spor.

Begrundelsen for planerne om en udvidelse er den samme som ovenstående, mens det også skrives.

- Formålet med at udvide kapaciteten på strækningen er at reducere trængsels-problemer på E45 mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg S.

Alle de kommende projekter har det fokus, at transporten skal spare folk tid, lød det blandt andet fra Ole Birk Olesen.
Alle de kommende projekter har det fokus, at transporten skal spare folk tid, lød det blandt andet fra Ole Birk Olesen.

Projektet ønskes startet i 2023, og regeringen og Dansk Folkeparti mener, at det vil tage seks år at færdiggøre udvidelsen.

Bedre vej mellem Aarhus og Viborg

På ruten mellem Aarhus og Viborg vil regeringen og Dansk Folkeparti gerne have øget hastigheden til 90 eller 100 kilometer i timen. Det kræver blandt, at der laves autoværn mellem vejbanerne.

Begrundelsen lyder.

- Formålet med vejprojektet er at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Rute 26 mellem Viborg V og Aarhus.

Der er afsat 800 millioner kroner til projektet.

Udbygning af Rute 15 fra Bale til Tåstrup

Ruten på de 13 kilometer mellem Bale og Tåstrup er i øjeblikket 2-sporet, men fordi trafikken kan være stor i myldretiden, ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at udbygge dele af strækningen.

Planen er, at udbygningen skal give lettere adgang til Aarhus Lufthavn, og udbygningen ønskes startet i 2024.