Info til eksterne producenter

Foto: Colourbox

TV2 ØSTJYLLAND er i gang med en omfattende forandringsproces på tv, web og sociale medier. Formålet er at være relevante for østjyderne på alle de platforme, brugerne befinder sig på. Det afspejler sig også i det indhold, vi efterspørger hos eksterne indholds-producenter.

Hos de eksterne producenter efterlyser vi formater, der først og fremmest fungerer i et online-univers og på digitale platforme.

Vi har besluttet at pulje alle midler til ekstern produktion i 2018, og vi leder derfor efter ét state of the art-format, som skal produceres primært til streaming/on demand.

Én gang om året afholdes Producenternes dag, hvor eksterne leverandører kan høre mere om kriterierne og forudsætningerne for det indhold, vi efterspørger. Næste gang er torsdag den 14. december 2017 kl. 13.30.

Producenternes dag foregår på TV2 ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N.

Tilmelding skal ske inden tirsdag den 12. december til Kirsten Høgh på kiho@tv2oj.dk.

Har du en idé?

Har du en idé til et video-format eller et færdigt koncept, du ønsker at pitche?

Kontakt redaktør Søs Kjeldsen på sokj@tv2oj.dk eller tlf. 87 42 42 42.