Klager

Foto: Morten Rasmussen

Her kan du læse om dine forskellige muligheder for at klage

Skriv til redaktionen
Når du har kommentarer eller kritik af TV2 ØSTJYLLANDs nyhedsudsendelser, programmer eller webaktiviteter.

Send en mail til redaktion@tv2oj.dk eller send et brev som almindelig post til TV2 ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N.

Skriv til direktøren
Hvis du mener, at TV2 ØSTJYLLAND har tilsidesat god presseskik, har givet urigtige oplysninger, eller hvis du af andre grunde vil indgive en officiel klage.

Send en mail til direktør Inga Vind, inga@tv2oj.dk, eller send dit brev som almindelig post til TV2 ØSTJYLLAND, Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N. Att.: Direktør Inga Vind.

Skriv til pressenævnet
Hvis du har modtaget et klagesvar fra TV2 ØSTJYLLAND, som du ikke mener, er fyldestgørende. Dette skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget dit svar fra TV2 ØSTJYLLAND.

Skriv til:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4
1305 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk

Læs mere på www.pressenaevnet.dk 

_________