Minkkommissionen: Statsministerens instruks var "groft vildledende og klart ulovlig"

Minkkommissionen vurderer, at statsminister Mette Frederiksen var groft vildledende.

Minkkommissionen vurderer, at statsminister Mette Frederiksen under pressemødet 4. november 2020 "objektivt set var groft vildledende".

Det fremgår af den beretning, som Minkkommissionen netop nu præsenterer for Folketinget, og som TV 2 har set dele af.

Det er dog kommissionens vurdering, at statsministeren "subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil".

Her er dog værd at bemærke, at kommissionen specifikt skriver, at den ikke har foretaget en vurdering af, om der kan være tale om grov uagtsomhed.

Det siger ministeransvarsloven om forsæt og uagtsomhed

Faktatjek frikender ikke

Om Statsministeriets rolle i sagen skriver kommissionen:

"Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november.”

Samtidig fremgår det, at Statsministeriet burde have "rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet" inden det famøse pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at alle mink skulle aflives.

- Selve statsministerens indledning til brug for pressemødet havde i et udkast været til faktatjek, blandt andet i Miljø- og Fødevareministeriet som ressortministerium, men kommissionen finder, at dette faktatjek, som fandt sted på lavere niveau i ministerierne, under de anførte omstændigheder var utilstrækkeligt til at fritage for kritik for den skete grove vildledning og klart ulovlige instruks.

Kommissionen har haft til opgave at undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen meddelte, at alle mink skulle aflives.

Herunder også vurdere, hvornår de enkelte medlemmer af regeringen fik kendskab til, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at træffe beslutningen.

Det blev der sagt i minksagen

Clock
4. november

Statsministeren siger, at alle mink skal dø

Clock
6. november

Fødevarestyrelsen siger "skal"

Clock
8. november

Fødevareminister kalder det en "opfordring"

Clock
9. november

Mogens Jensen beklager

Clock
10. november

Fødevareministeren: Kendte ikke til lovbrud

Clock
10. november

Statsministeren: Det er en fejl

Clock
11. november

Fødevarestyrelsen har vidst det hele tiden

Clock
16. november

Støttepartier sikrer lovgrundlag

Clock
17. november

Mogens Jensen i endnu et samråd

Clock
17. november

Mette Frederiksen: Der kommer en redegørelse

Clock
18. november

Mogens Jensen trækker sig


hejje