Institutleder trækker sig efter sag om oksekødsrapport

Efter afsløringer af landbrugets indflydelse på oksekødsrapport trækker institutleder sig fra Aarhus Universitet efter aftale. Centerleder får kraftig kritik for utilstrækkelig kvalitetssikring

Sagen om den omstridte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet får nu yderligere konsekvenser. I et nyhedsbrev oplyser universitetet, at institutleder for Agroøkologi Erik Steen Kristensen efter aftale har valgt at trække sig fra sin post og forlader universitetet.

Det sker, efter at Information fredag kunne afsløre, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet Landbrug & Fødevarer påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet interesseorganisationen skrive hele afsnit i rapporten og vælge forsidefoto og titel.

- Der har ikke været den nødvendige armslængde til eksterne interessenter, hvilket sætter spørgsmålstegn ved universitetets uafhængighed og integritet. Dette er helt uacceptabelt, udtaler Lars Henrik Andersen, som er konstitueret dekan ved Science and Technology, i nyhedsbrevet.

quote Der har ikke været den nødvendige armslængde til eksterne interessenter, hvilket sætter spørgsmålstegn ved universitetets uafhængighed og integritet. Dette er helt uacceptabelt

Lars Henrik Andersen, konstitueret dekan ved Science and Technology

Oksekødsrapporten er udgivet af Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, DCA, ved Aarhus Universitet. Men ifølge Lars Henrik Andersen er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde.

- Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad, udtaler dekan Lars Henrik Andersen i nyhedsbrevet.

Lars Henrik Andersen udtrykker samtidig kraftig kritik af centerleder ved DCA Niels Halberg for utilstrækkelig kvalitetssikring af rapporten.

Den kritik tager Niels Halberg ifølge nyhedsbrevet til efterretning, og han beklager stærkt forløbet.

- Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde. Der må ikke kunne rejses tvivl om troværdigheden af DCA’s rapporter og den forskning, som rapporterne formidler, udtaler Niels Halberg i nyhedsbrevet.

quote Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde. Der må ikke kunne rejses tvivl om troværdigheden af DCA’s rapporter og den forskning, som rapporterne formidler.

Niels Halberg, centerleder ved DCA

Han udtaler endvidere, at han straks vil gå procedurer grundigt igennem og rette op på forholdene, hvor det er påkrævet.

- Ansvarsfordelingen mellem instituttet og DCA skal være fuldstændig klar, så vores rapporter lever op til universitetets retningslinjer.

Ikke uafhængig forskning

Rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen erkendte fredag, at forløbet omkring oksekødsrapporten er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning.

Rapporten er et brud på universitets egne retningslinjer og på god forskningsskik, sagde han i et interview med Information. I weekenden erkendte Landbrug & Fødevarer samtidig, at interesseorganisationen »var gået for langt og ikke har overholdt »god skik for samarbejde med universiteter.

Både Landbrug & Fødevarer og Aarhus Universitet meddelte i den forbindelse, at de vil tilbagebetale pengene til Kvægafgiftsfonden, der har finansieret projektet, indlede undersøgelser af tidligere projekter samt indføre nye retningslinjer. Mandag valgte Aarhus Universitet at trække rapporten tilbage, og uafhængige internationale forskere skal nu bedømme den i en såkaldt peer review-procedure.

Det fremgår også af nyhedsbrevet, at alle DCA-rapporter baseret på samarbejder med private virksomheder og interesseorganisationer og udgivet inden for de seneste fem år skal gennemgås »med henblik på at afklare eventuelle problematiske forhold.« Det har rektor Brian Bech Nielsen og dekan Lars Henrik Andersen besluttet som konsekvens af forløbet omkring oksekødsrapporten.

Aarhus Universitet vil desuden fremover afholde obligatoriske kurser for medarbejdere i universitetets retningslinjer for god forskningsskik, god formidlingspraksis og god praksis for samarbejde med eksterne parter.

Jørgen E. Olesen er blevet konstitueret som institutleder frem til 31. marts 2020.