Helt central styrelse blev aldrig spurgt til argumentet bag aflivning af danske mink

Der var ikke lovhjemmel til at aflive alle mink. Det står klart. Men heller ikke Lægemiddelstyrelsen blev spurgt om cluster-5 og vacciner.

- Statens Serum Institut har vurderet, at med den mutation af corona, vi nu ser i Nordjylland – kan vi risikere, at effekten af en vaccine bliver svækket eller udebliver.

Sådan lød ordene fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet 4. november, da det blev meddelt, at samtlige mink i Danmark på grund af mutationen skulle aflives.

Beslutningen var – har det siden vist sig – ulovlig på grund af manglende lovhjemmel. Den viden havde man i Fødevarestyrelsen, har styrelsen oplyst.

Men på dagen for en længe ventet redegørelse om beslutningen om at aflive samtlige danske mink på grund af virusvarianten viser det sig nu også, at der i en anden styrelse var vigtig viden om beslutningen.

Eksperter blev ikke spurgt 

Nemlig Lægemiddelstyrelsen, der er en af landets helt centrale myndigheder, når det gælder vacciner.

Styrelsen blev således først spurgt om sin vurdering af, hvorvidt cluster-5 ville få betydning for kommende vacciner - altså om dét fund, som på pressemødet ifølge Mette Frederiksen var den afgørende årsag til at millioner af danske mink skulle lade livet - efter pressemødet var gået i gang, skriver DR's program Detektor.

Styrelse: Risikoen er meget lav

I et notat, som DR Detektor har fået aktindsigt i, og som TV 2 også har fået, skriver Lægemiddelstyrelsen således, at den ikke frygter, at den muterede virusvariant cluster-5 ville få indvirkning på kommende vacciner.

Notatet lå klar 10. november - seks dage efter pressemødet. Det skyldes blandt andet, at styrelsen først 6. november modtog alle oplysninger om cluster-5 fra Statens Serum Institut.

- På baggrund af nuværende viden vurderer Lægemiddelstyrelsen, at det ikke kan udelukkes, at vaccinernes effekt er lavere over for mink-deriveret covid-19-virus end human covid-19-virus, om end nuværende viden tyder på, at risikoen herfor er meget lav, fremgår det i notatet.

I notatet reagerer Lægemiddelstyrelsen også på informationer i risikobevillingen fra Statens Serums Institut og skriver, at "den nedsatte effekt imod mink-deriveret virus er af en beskeden størrelsesorden".

Lægemiddelstyrelsen er ifølge flere eksperter den myndighed i Danmark, der ved mest om de vacciner, der er på vej. Årsagen er den simple, at det er Lægemiddelstyrelsen, der skal godkende en kommende vaccine.

Politiet har presset minkavlerne til at aflive deres dyr hurtigere. Sådan lyder kritikken fra flere østjyske avlere, TV2 Østjylland har talt med. Det er på trods af, at ordren om - at alle dyr - også de raske - skal aflives - er ulovlig, og at de fleste avlere derfor lige nu i princippet afliver deres raske dyr frivilligt.

Alligevel blev styrelsen ikke spurgt, før beslutningen om aflivninger af mink og nedlukningen af Nordjylland blev truffet.

I stedet lagde Sundhedsministeriet vurderinger fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut til grund for beslutningen, oplyser ministeriet i en mail til DR.

- Regeringen handlede på baggrund af en ny og skærpet risikovurdering fra Statens Serum Institut, som Sundhedsstyrelsen bakkede op om, skriver ministeriet.

I notatet fra Lægemiddelstyrelsen fremgår det også, at de tilgængelige data om cluster-5 og vacciner er meget begrænset, og at styrelsens vurdering derfor er "underlagt store forbehold for de manglende data."

Længe ventet redegørelse om mink-sag kommer onsdag

Onsdag fremlægger regeringen sin redegørelse for forløbet af minksagen – præcis hvornår og i hvilken form er endnu uvist.

Oppositionen har krævet Fødevareminister Mogens Jensens (S) afgang, mens støttepartierne Enhedslisten og de radikale først vil lade ministeren forklare sig, inden de tager endelig stilling til hans fremtid.

Begge partier har meldt ud, at det ser ”sort” og ”svært” ud for ministeren, der også er Socialdemokratiets næstformand.

- Hvornår regeringen opdagede, at beslutningen var ulovlig, er et af de helt centrale spørgsmål – vi snakker om et historisk voldsomt magtindgreb, som regeringen træffer fra den ene dag til den anden, siger TV 2’s politiske analytiker Hans Redder.

Han fremhæver, at beslutningen blev truffet om aftenen 3. november på et langt møde i regeringens koordinationsudvalg.

I det møde deltog Mette Frederiksen – der i øvrigt har været justitsminister - en række topministre, herunder Morten Bødskov (S), der også har været justitsminister, samt departementschefer, som har juridisk baggrund.

- Ingen på det her møde rejser tilsyneladende spørgsmålet om, hvorvidt de skal sikre sig, at lovgivningen er på plads, inden man tager livet af en hel branche. Det er grundlæggende et mysterium. Hvordan det kan lade sig gøre, er noget af det, vi håber at få kastet lys over i redegørelsen, siger Hans Redder.

Eksperter tvivler på argumentet bag aflivning

Mens det står klart, at selve beslutningen om også at aflive raske minkbesætninger var ulovlig, betvivler mange eksperter også selve argumentet bag beslutningen.

Allerede få dage efter nyheden om den danske mutation cluter-5 gik verden rundt, manede flere udenlandske eksperter således til ro.

Det gælder blandt andre Emma Hodcroft, der er molekylær epidemiolog ved Institut for Social og Forebyggende Medicin i Bern i Schweiz. Hun betonede, at det næsten aldrig er tilfældet, at en enkelt mutation vil forhindre alle vacciner i at virke.

På dét tidspunkt blev det både fra ind- og udland efterlyst, at Statens Serum Institut offentliggjorde flere sekvenser fra forsøgene. Det er nu sket, men konklusionen er den samme, oplyser Emma Hodcroft i en mail til TV 2:

- Jeg mener fortsat, at det er usandsynligt, at en mutation umuliggør alle vacciner. Og vi ved stadig ikke, hvilken effekt – hvis nogen – cluster-5 varianter har på vacciner.

Eksperter: Ingen data understøtter regeringens argument

Efter at have læst en ny rapport fra Statens Serum Institut fulgte flere af de førende danske eksperter i sidste uge trop i en artikel fra dr.dk.

- De data, der er lagt ud, understøtter ikke, at det her er en risiko for, at vaccinerne ikke kommer til at fungere, lød det fra Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet.

Martin Tolstrup, der er lektor og laboratoriechef ved Aarhus Universitetshospital, er enig.

- Ingen data understøtter argumentet om, at mutationen, som Statens Serum Institut har fundet, kompromitterer vaccinerne, siger han til TV 2.

Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen oplyser, at de fleste eksperter kort tid efter udmeldingen stillede sig uforstående over for, at cluster-5 udgør en risiko for en fremtidig vaccine.

- Seruminstituttet (SSI, red.) har deres offentlige præsentation brugt cluster-5 til at forstærke argumentet om, at mink er farlige. Når man kigger på deres data, så er vi flere, der ikke er overbevist om, at den del af argumentet holder, siger han.

De ER farlige 

Han understreger, at mink udgør en risiko for smittespredning og mutationer.

- Men så er vi mere ovre i en politisk afvejning om, hvor risikovillig man vil være, men at de mange mink repræsenterer en særlig risiko, er jeg overbevist om. Problemet er at vurdere, hvor stor risikoen er.

I Holland har man fra starten aflivet alle smittede minkbesætninger

At mink udgør en risiko for smittespredning og -mutationer er dog ikke nyt. Allerede i juni råbte flere udenlandske eksperter vagt i gevær og opfordrede til, at verdenssamfundet i højere grad begyndte at interessere sig for coronavirus i dyr – kæledyr, husdyr og vilde dyr.

- Det er for at sikre, at vi ikke bliver overrasket af en stort udbrud i dyr, som kan udgøre en trussel ikke bare mod dyrenes helbred, men også hos menneskers helbred, skrev Joanne Santini, der er professor i molekylær biologi, i en kommentar i det anerkendte tidsskrift The Lancet Microbe.

Mennesker kan blive smittet

Opråbet tog afsæt i smitte med coronavirus i hollandske minkbesætninger, og det kom kun to dage efter, at der for første gang blev konstateret virus på en minkfarm i Nordjylland.

I Holland har man fra starten aflivet besætninger på alle de farme, hvor der er konstateret smitte med coronavirus. Farme uden smitte kan fortsætte, indtil produktion af mink bliver helt forbudt i 2021, oplyser en af Hollands førende eksperter, Wim van der Poel, der er virolog og zoonose, til TV 2.

Den hollandske minkproduktion var sat til at skulle afvikles i 2024, men beslutningen er på grund af coronavirus i mink blevet fremrykket.

Minkbranchen aflivet 

I Danmark aflivede man ud fra et forsigtighedsprincip besætninger på de første farme med konstateret smitte. Men aflivningerne blev kort efter afløst af strikse restriktioner, indtil regeringen 2. oktober igen besluttede, at smittede mink skulle slås ned.

Beslutningen gjaldt også andre besætninger, der lå i en zone på 7,8 kilometer af en smittet besætning.

Den beslutning gjaldt indtil 4. november, hvor det blev meddelt, at alle mink på alle farme skulle slås ned.