Efter 50 år med bundplacering ligger Danmark nu i top - flere overlever tarmkræft

Individuelle behandlingsplaner har gjort en stor forskel, mener Aarhus-forsker.

Danske mænd har den højeste overlevelse efter en diagnose med tarmkræft blandt mænd i Norden, mens de danske kvinder ligger på en andenplads.

Det sker, efter Danmark i 50 år har skrabet bunden i en sammenligning med de andre nordiske lande, viser en ny opgørelse fra den nordiske statistikdatabase for kræft, Nordcan.

Opgørelsen dækker perioden 2015-2019 for Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark.

Camilla Qvortrup er overlæge på Rigshospitalet og formand for den danske colorektal cancer gruppe (DCCG). Ifølge hende er årsagen til den danske førsteplads blandt andet de politiske kræftplaner og -pakker, men også at der er sket flere tekniske fremskridt.

Samtidig har der været en udvikling i forhold til forståelsen af biologien bag sygdommen, siger Mef Nilbert, der er forskningschef i Kræftens Bekæmpelse og professor og ekspert i tarmkræft:

- Vi har i dag langt flere behandlinger, som målrettet rammer kendetegn hos den enkelte patients kræft, og der er flere nye behandlinger på vej, som er målrettet kræft med specifikke molekylære ændringer.

Hver patient bliver diskuteret på konference

Lene Iversen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, oplyser til TV 2, at hun også mener, at den såkaldte multidisciplinære indsats har gjort en forskel. Den forklarer hun således:

- Det er sådan, at når en patient får konstateret tarmkræft, så bliver patienten diskuteret på en konference med mange faggrupper. Baseret på den enkelte patient bliver der lagt en behandlingsplan af den her ekspertgruppe, forklarer hun.

quote Når en patient får konstateret tarmkræft, så bliver patienten diskuteret på en konference med mange faggrupper.

Lene Iversen, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital

Det samme fremhæver Camilla Qvortrup.

Ildsjæle sparkede udviklingen i gang

Det er ikke kun i forbindelse med tarmkræft, at overlevelsen er steget – det gælder også for alle typer af kræft.

Således er femårsoverlevelse i perioden 2015-2019 steget til 70,5 procent for kvinder og 67,9 procent for mænd.

Tallene var henholdsvis 66,9 procent for kvinder og 64,2 procent for mænd i perioden 2010-2014.

- Tarmkræft er ikke unik på det her område, men vi har nok været lidt hurtigere til at komme i gang, fordi der har været nogle ildsjæle, som har sparket det i gang, siger Lene Iversen.