Ringvej spærres under omfattende arbejde med at sikre mod oversvømmelser

De næste 14 dage er stærkt trafikeret ringvej i Horsens spærret i nordgående retning.

Siden september sidste år har der været gang i et stort vejarbejde på Schüttesvej i Horsens, der normalt er byens stærkt trafikerede ringvej.

I februar 2020 måtte beboere i 11 boligblokke ved Bygholm Åvænget ved Schüttesvej evakueres, da dæmningen og slusen under Schüttesvej blev alvorligt udfordret, fordi ekstraordinært store mængder regnvand resulterede i en meget høj vandstand i Bygholm Sø. Det fik Sydøstjyllands Politi til at frygte, at det kunne føre til et digekollaps.

Derfor har man nu i flere måneder arbejdet med sikre boligområdet og samtidig udvide Schüttesvej.

Nu skal der udskiftes nogle store kloakrør, der skal graves ca. 3,5 meter ned i jorden. Det sker på strækningen mellem Lovbyvej og Silkeborgvej.

Mens det sker, bliver hele det nordgående spor midlertidigt spærret for trafik. Lukningen af sporet gælder fra tirsdag den 6. april klokken 09 og frem til tirsdag den 20. april 2021 klokken 06.

Her ses den berørte strækning.
Her ses den berørte strækning.

- Der kører meget trafik på Schüttesvej, så vi spærrer det nordgående spor, så medarbejderne trygt kan arbejde på stedet, og så der ikke opstår trafikfarlige situationer for bilisterne. Når vi udfører store vejprojekter, sørger vi for at tænke dem sammen med andre relevante aktører bl.a. Samn Forsyning, så vi får skiftet gamle kabler, rør og ledninger, når vi i forvejen arbejder på strækningen, forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.

På den øvrige del af Schüttesvej udnytter Horsens Kommune og Munch Havne og Anlæg, der er entreprenør på vejudvidelsen, tiden til at lægge bl.a. regnvandsstik på tværs af det spor, der er lukket for trafik.

For fodgængere og cyklister betyder kloakarbejdet, at fortov og cykelsti langs det nordgående spor er spærret mellem Lovbyvej og Silkeborgvej. I stedet skal fodgængere og cyklister bruge Lovbyvej forbi gymnasiet. Den dobbeltrettede sti til fodgængere og cyklister kan stadig bruges fra Lovbyvej til Bygholm Parkvej.

Hele udvidelsen af Schüttesvej forventes at være færdig ved udgangen af august i år.