Horsens: Kommunaldirektør erklæres inhabil i flere sager

I Horsens har byrådet vedtaget, at kommunens kommunaldirektør fremover vil være inhabil i alle sager, der har med den lokale entreprenørgigant Casa at gøre.

Det blev besluttet på Horsens Byråds møde mandag aften, at en række sager i fremtiden vil blive behandlet under fuldt ansvar af direktør for teknik og miljø, Charlotte Lyrskov, med direkte reference til borgmester Peter Sørensen, (S), i de konkrete sager.

Samtidig tilbageføres det organisatoriske ansvar for juridisk afdeling til Charlotte Lyrskov, hvor det var placeret indtil november 2019. Ændringen betyder, at det i fremtiden er de enkelte direktørområder, der indstiller sager til politisk behandling, og ikke den samlede direktion.

Tvivl om habilitet
Baggrunden for ændringerne er, at kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen danner par med en søster til forretningsmanden og Casa-stifter Michael Mortensens hustru.

Michael Mortensen står bag en række store bygge- og anlægsprojekter i Horsens gennem en længere årrække - og flere er på vej.

Det kan ifølge en juridisk vurdering fra et eksternt advokatfirma på sigt give anledning til habilitets-spørgsmål i forbindelse med behandlingen af konkrete sager.

For at undgå enhver bekymring om habilitet formaliserer byrådet nu hidtil gældende praksis.

- Der er ganske enkelt tale om, at vi handler ud fra et forsigtighedsprincip, da der aldrig må kunne rejses tvivl om kommunaldirektørens eller andre direktørers habilitet i forhold til aktiviteter i byen. Derfor har vi besluttet, at relevante sager i fremtiden behandles under fuldt ansvar af vores tekniske direktør med reference direkte til mig og uden, at kommunaldirektøren deltager i sagsbehandlingen, siger borgmester Peter Sørensen, (S), i en pressemeddelelse om byrådsflertallets beslutning.

Udløst af borgers klage
Sagen er opstået som følge af en borgers klage over kommunaldirektør Peter Sinding Poulsens habilitet i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt i de økonomiske forhold ved etableringen af byens nye havnebad, som et af Michael Mortensens selskaber er totalentreprenør på.

Borgmester Peter Sørensen understreger, at der aldrig må kunne sættes spørgsmålstegn ved sagshandlingen i Horsens Kommune.

- Jeg og byrådet er selvsagt meget optaget af at sikre, at der fortsat er og altid skal være klare linjer omkring forholdene i kommunen og kommunaldirektørens rolle. Og derfor etablerer vi nu i de konkrete sager og efter anbefaling fra eksternt advokatfirma et formelt og direkte referenceforhold mellem teknisk direktør og borgmester og dermed byrådet, siger Peter Sørensen.

Hele sagens baggrund er efter byrådsmødet gjort tilgængelig på Horsens Kommunes hjemmeside.