Det regner med p-bøder: Sådan parkerer du rigtigt

Flere horsensianere har fået en kontrolafgift for at parkere forkert. Ifølge chefkonsulent hos FDM er det helt urimelige bøder, der er udsted.

Den seneste tid er flere horsensianere kommet ud til en gul kontrolafgift i deres forude, når de har handlet, trænet eller på anden vis været væk fra deres parkerede bil.

I alle tilfælde er årsagen til den 795 kroner store bøde, at bilen ikke holder inden for den afmærkede bås. Men i alle tilfælde handler det om, at snuden stikker ud af den åbne parkeringsbås med mellem 5 og 50 centimeter.

Det har skabt forundring hos bødemodtagerne, der har svært ved at forstå afgifterne og mener, at p-vagterne må gå i "små sko".

Tine Hvam Sørensen fik en bøde for at parkere uden for den afmærkede bås på trods af, at det drejede sig om få centimeter.
Tine Hvam Sørensen fik en bøde for at parkere uden for den afmærkede bås på trods af, at det drejede sig om få centimeter. Foto: Tine Hvam Sørensen

 Hos FDM forstår man bilejernes undren.

- Vi mener bestemt ikke, at det er rimeligt, at de pågældende bilister har fået bøder på det grundlag, siger chefkonsulent hos FDM, Dennis Lange.

Han peger på, at der kun findes anbefalinger til størrelse på parkeringsbåse, ikke regler, men at udgangspunktet er, at en parkeringsbås er 2,5x5 meter. I Horsens er flere af de båse, hvor horsensianere har fået bøder, kun 4,5 meter lange og altså for korte til flere biler.

Anbefalinger til parkeringsbåse

Der er ikke noget lovkrav om mindstemål til parkeringsbåse. Vejdirektoratet udsteder anbefalinger til målene, og den nyeste er fra 2009.

Den nuværende anbefaling er 2,5 meter bred og 5 meter lang.

Den anbefaling er en justering af tidligere anbefalinger fra 1991, hvor bredden lød på 2,3 meter, men også dengang hed længden 5 meter.

Kilder: fdm.dk

- Man kan ikke både vælge at lave kortere båse og samtidig uddele bøder på den måde, siger han.

Skiltene gælder

Det er det private parkeringsfirma Europark, der hører under Apcoa, der har udsted bøderne til borgerne i Horsens.

- Når man parkerer på en privat parkeringsplads, skal man holde sig efter reglerne, og det gør man ved at læse skiltene på parkeringspladsen. Mange steder står der, at parkering kun er tilladt i afmærkede båse. Men hvis det skal give mening, så kræver det, at båsene har en størrelse, hvor almindelige biler kan være, siger Dennis Lange.

Der findes ikke store regelsæt for parkering, derfor er det kun via skilte, man kan læse om de enkelte regler for den konkrete parkeringsplads.

Flere bilister har fået kontrolafgifter, som både de og FDM finder urimelige.
Flere bilister har fået kontrolafgifter, som både de og FDM finder urimelige. Foto: Privatfoto

Efter de mange bøder på forskellige private parkeringspladser i Horsens, er der flere, der peger på manglende lovgivning på området, hvis man kan tolke parkering på så forskellige måder.

- Ting bliver måske ikke bedre af, at man laver håndfaste regler, for bilister render ikke rundt med målebånd, men måske skal parkeringsselskaberne slappe lidt af og ikke uddele bøder, når bilerne ikke kan være i den korte bås, siger Dennis Lange.

Hvis man har modtaget en p-afgift, man mener er urimelig, kan man klage til parkeringsselskabet. Er man medlem af FDM kan foreningen vurdere sagen og til sidst er det muligt at sende en klage til parkeringsklagenævnet og få en uvildig undersøgelse.

Generelle parkeringsregler

Der er også en række steder, hvor det er forbudt at standse eller parkere sin bil, selvom der ikke skiltes med det:

 • På fodgængerfelt eller mindre end fem meter foran feltet

 • I vejkryds eller mindre end 10 m fra den nærmeste tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant

 • Mindre end 5 m fra en tværgående cykelsti, der ikke ligger sammen med en kørebane

 • Ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen, når cykelstien løber langs kørebanen

 • I eller mindre end 5 m før et opmarchområde. Et opmarchområde findes henimod et vejkryds, hvis der er mere end én spærrelinje og mere end én vognbane. Retningen på vognbanerne er underordnet.

 • Ud for en spærrelinje, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinje er mindre end 3 m

 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, skillerabat, helleanlæg, spærreflader og fortov

  • Udenfor byzoneområder kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortovet eller skillerabat

 • På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel

 • På eller i nærheden af bakketop

 • I krybespor

 • På hele den gul-afmærkede strækning ved et busstoppested og 12 m før og efter stoppestedsskiltet, hvis ikke der er gul kantstensafmærkning

 • På plads, der er reserveret til taxa, MC, elbiler, delebiler etc.

 • På handicapparkeringspladser. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr.

Hvor længe skal observationstiden være?

Der er forskellige regler for observationstid afhængig af, om du har parkeret din bil et offentligt sted med standsningsforbud, eller om det er et område med parkeringsforbud.

Er der tale om et standsningsforbud på offentlig område, er der ingen krav om, hvor længe bilen skal observeres, før der udstedes en parkeringsafgift.

Ved parkeringsforbud på offentlig område, skal der mindst observeres i tre minutter.

Hvordan skal der skiltes om p-zone?

Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje.

Skiltet er en såkaldt zoneoplysningstavle, hvor der står "P info". Alle restriktioner i parkeringszonen skal fremgå af tavlen eller en undertavle. Skiltene skal være placeret, så man kan få øje på et p-skilt, når man står i en parkeringszone eller går om et nærliggende hjørne. Betalingsautomater vil kunne erstatte zoneoplysningstavler, men med samme krav om synlighed.

Hvordan placerer og indstiller du p-skive korrekt?

Parkerer man et sted, hvor en p-skive skal indstilles, kan man få en parkeringsafgift, hvis man glemmer det - uanset om man har parkeret kortere eller længere, end hvad der er tilladt. Med mindre andet fremgår, skal p-skiven indstilles på udløbet af det kvarter, hvor du begynder parkeringen, og i øvrigt efter de samme principper som ved parkering på offentligt område.