Stribevis af påbud rammer hospital: Krænkende handlinger og hård omgangstone

Arbejdstilsynet har påtalt en række kritisable forhold om krænkende handlinger efter besøg på Regionshospitalet Silkeborg. Hospitalet arbejder på at løse problemerne.

Arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er så dårligt, at Arbejdstilsynet nu kræver, at en stribe forhold bliver bragt i orden.

Det fremgår af dokumenter fra Arbejdstilsynet, som TV MIDTVEST har fået aktindsigt i.

I alt har hospitalet fået otte påbud de seneste tre måneder, hvoraf tre strakspåbud allerede er blevet efterkommet.

Der er påbud om unødigt støj på operationsstuer, som gør det svært for de ansatte at høre hinanden, og problemer med løft af spande med risikoaffald.

Men særligt det psykiske arbejdsmiljø i Center for Planlagt Kirurgi bliver kritiseret i flere påbud.

quote Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det kan smitte af på patienterne, når personalet ikke trives.

Maria Brinck Krog, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Silkeborg

Et påbud fra 8. juni handler om krænkende handlinger på afdelingen for Operation og Dagkirurgi.

Der bliver grint eller vendt øjne, når nogen, på møder, kommenterer på forskellige udmeldinger. Derudover beretter de ansatte om en "træls fejlfindingskultur, tendens til grupperinger og en følelse af bagtalelse", står der i påbuddet.

- Vi vurderer derfor samlet, at arbejdet i Operation og Dagkirurgi udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, skriver Arbejdstilsynet blandt andet i påbuddet.

Hospitalet har ikke formået at forebygge den sundhedsmæssige risiko ved krænkende handlinger tilstrækkeligt, lyder det fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har sendt i alt otte påbud til hospitalet i Silkeborg.
Arbejdstilsynet har sendt i alt otte påbud til hospitalet i Silkeborg. Foto: Frida Bjørn Fisker, TV MIDTVEST

"Dem" og "os"-kultur efter fusion

Medarbejderne på afdelingen for Operation og Dagkirurgi beretter overfor Arbejdstilsynet om eksempler på nedværdigende adfærd og en hård omgangtone.

Efter en sammenlægning af to afsnit i efteråret 2021 hersker der stadig et "dem" og "os" imellem medarbejderne fra de tidligere afsnit. Desuden er der tendens til markant klikedannelse, og der bliver vrisset og vendt øjne af hinanden, ligesom brok over kollegaer også florerer i kaffestuen. Det fortæller de ansatte til Arbejdstilsynet.

quote Vi var godt klar over, at vi har været igennem en længere periode med ekstraordinært pres på, og at det har påvirket nogle af medarbejderne.

Maria Brinck Krog, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Silkeborg

Der er også eksempler på, at der opstår konflikter på operationsstuer, hvor der er blandet personale, fordi man er i tvivl om, hvilken arbejdsgang der skal følges efter sammenlægningen af de to afsnit.

Arbejdstilsynet kræver, at hospitalet får styr på arbejdskulturen og omgangstonen, så "krænkende handlinger ikke forringer ansattes sundhed på kort eller lang sigt" senest den 1. november 2022. Hvis ikke forholdende bliver forbedret, er risikoen ifølge Arbejdstilsynet, at de ansatte vil udvikle psykiske lidelser, som stress, angst eller depression, og i værste fald PTSD.

Et andet påbud om høj følelsesmæssig belastning blandt sekretærerne på Center for Planlagt Kirurgi, der oplever "telefonstorm", hård tone og truende adfærd i telefonen fra patienter, skal allerede være efterkommet 15. september 2022.

Det får de ansatte til i nogle tilfælde at bryde grædende sammen og skaber et højt stressniveau.

Arbejdstilsynet har pålagt hopitalet:

Periode med ekstraordinært pres

Arbejdet med at efterkomme påbuddene er hospitalet allerede i fuld gang med, fortæller chefsygeplejerske Maria Brinck Krog fra Center for Planlagt Kirurgi.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det kan smitte af på patienterne, når personalet ikke trives. Også derfor er det afgørende at få genetableret den gode stemning og trivslen blandt medarbejderne, og det arbejder vi benhårdt på, lyder det fra chefsygeplejersken.

Hun forklarer i et skriftligt svar, at de mange påbud kan skyldes et sammenfald af flere faktorer, blandt andet coronaperioden og sygeplejerskekonflikt samt en større fusion af tidligere selvstændige afdelinger, som alt sammen har været med til at skabe et ekstra pres i hverdagen for nogle medarbejdere.

- Vi var godt klar over, at vi har været igennem en længere periode med ekstraordinært pres på, og at det har påvirket nogle af medarbejderne. Det har vi løbende forsøgt at håndtere med forskellige tiltag, men vi må også erkende, at vi også på den front har været udfordret af perioder med Covid og konflikt, som har gjort det vanskeligt for os at gennemføre fælles aktiviteter og initiativer, siger Maria Brinck Krog.


Hun skriver, at ledelsen tager situationen meget alvorligt. Hospitalet har blandt andet bedt om hjælp til at løse problemerne fra en rådgiver fra Region Midtjyllands Koncern-HR.

Der bliver set på alt fra arbejdsgange til kompetencer, temadag, kurser, tekniske løsninger og individuel tiltag som mulige løsninger.

- For det skal selvfølgelig være sådan, at alle medarbejdere kan føle sig trygge og tilpasse på arbejdspladsen, skriver chefsygeplejersken.