Sagen om Ulrich Fredberg fortsætter: Sundhedstyrelsen var anbefalet at undersøge lavdosis CT

Det er halvandet år siden, at sundhedsstyrelsen fik anbefalet at lave en større undersøgelse af lavdosis CT, der var et af omdrejningspunkterne for Ulrich Fredbergs fratrædelse.

Det er nu over en måned siden, at nu tidligere overlæge Ulrich Fredberg den 28. april fratrådte sin stilling ved Diagnostisk Center i Silkeborg.

Sagen ulmer fortsat, og det er nu kommet frem, at regionsdirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen for halvandet år siden kontaktede Sundhedsstyrelsen, og anbefalede dem at lave en større undersøgelse om brugen af lav-dosis CT.

Debatten om brugen af denne metode, var en af de udslagsgivende faktorer, da det besluttet, at Fredberg skulle forlade sin stilling.

Fredbergs fyring har skabt stor debat, da Diagnostiks Center i Silkeborg, havde de bedste tal i landet, når det kom til at opdage lungekræft i de tidlige stadier.

Halvandet år for sent

Direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm deltog for en uge siden i et møde, hvor der blandt andre var repræsentanter fra Dansk Lunge Cancer Gruppe.

- Netop fordi der mangler dokumentation, så mener vi fra Sundhedsstyrelsens side, at hvis man generelt begynder at tilbyde en ny metode som eksempelvis lavdosis-skanning, så skal det enten være veldokumenteret, eller det skal ske i protokolleret regi. Det vil sige med klart beskrevne kriterier og indikationer, og med systematisk og videnskabelig opgørelse af data. På mødet var der derfor enighed om behovet for både mere forskning på området, og for at vi får en nærmere faglig drøftelse af evidensen. Derfor indkalder vi fagfolkene til et nyt møde, hvor vi får sat gang i den proces. Det fortalte Søren Brostrøm efterfølgende til Midtjyllands Avis.

Søren Brostrøm deltog for en uge siden i et møde, hvor der blandt andre var repræsentanter fra Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Søren Brostrøm deltog for en uge siden i et møde, hvor der blandt andre var repræsentanter fra Dansk Lunge Cancer Gruppe. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Til mødet var der også repræsentanter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, for praktiserende læger, radiologer og direktører i regionerne i Danmark.

Udtalelsen indikerer på mange måder, at der nu skal indsamles dokumentation, men denne proces kunne allerde have været i gang, hvis man for halvandet år siden, havde fulgt Ole Thomsens opfordring.

Sundhedsstyrelsen har fastholdt, at de ikke har flere kommentarer til den pågældende sag.