Regionen skal spare 60 millioner på busruter

Region Midtjylland tilpasser den regionale busdrift. Ændringerne træder i kraft 1. april 2019

Fremover kommer der til at køre færre regionalbusser i Østjylland.

I samarbejde med TV MIDTVEST

Det står nu klart, at Region Midtjylland skal finde 60,3 millioner kroner i budgettet på den kollektive trafik, det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. 

Nu har vi lagt os fast på en plan, der sikrer, at tilpasningen bliver gennemført, så vi fremtidssikrer den regionale kollektive trafik.

Anders Kühnau (S), regionrådsformand

- Udviklingen i udgifter og indtægter til den regionale kollektive trafik betyder sammenlagt med et markant mindre budget til regional udvikling som følge af, at regeringen har frataget regionerne opgaven med erhvervsfremme, at sparekravet er blevet skærpet, siger formand for Region Midtjylland, socialdemokraten Anders Kühnau. 

- Nu har vi lagt os fast på en plan, der sikrer, at tilpasningen bliver gennemført, så vi fremtidssikrer den regionale kollektive trafik. Samtidig giver vi kommunerne lidt ekstra tid til at tilpasse sig omlægningerne, siger Anders Kühnau.

02:13

VIDEO: I august kunne vi fortælle, at 55 busruter var udvalgt som lukningstruede. Flere steder i Østjylland skaber det bekymring. Se mere i indslaget her.

Luk video

Endelig plan kommer først til oktober

Til oktober får regionsrådet i Region Midtjylland en endelig plan for tilpasningen af den regionalt finansierede kollektive trafik. Arbejdet med planen tager afsæt i et sparebehov på samlet set 60,3 mio. kroner, hvilket svarer til det "bruttokatalog", regionen har været i dialog med kommunerne om de seneste måneder.

Præcis hvilke ruter, der skal nedlægges, skal Midttrafik og kommunerne nu finde ud af i fællesskab. Efter planen træder den ændringerne kraft 1. april 2019 – altså tre måneder senere end tidligere udmeldt.

Læs også Fjernbusser må køre flere ruter med nye regler

Det besluttede et enigt regionsråd under sidste uges 2. behandling af Region Midtjyllands samlede budget for 2019.

Dermed er det nu op til kommunerne at afgøre, hvilke af de lukningstruede busruter de ønsker at videreføre.

Flere forhold påvirker sparekrav

Tidligere har regionen meldt ud, at der skulle findes besparelser på ca. 40 millioner kroner. Der er flere årsager til at beløbet, der skal spares på budgettet til kollektiv trafik er steget. 

Blandt andet betyder omprioriteringsbidraget, hvor staten pålægger regionerne at spare en ekstra procent på administration – kombineret med lønudvikling og stigende dieselpriser - at den oprindelige løn- og prisfremskrivning i Midttrafik's budget har vist sig ikke at holde. Det udgør en budgetudfordring på cirka 5 mio. kroner, skriver Region Midtjylland i pressemeddelelsen. 

Vi skal have budgettet for den kollektive trafik til at hænge sammen. Både nu og i fremtiden, og derfor gennemfører vi nu denne tilpasning.

Jørgen Nørby (V)

Dertil kommer færre indtægter og større udgifter, end først beregnet, fra Aarhus Letbane. Samlet en udfordring på cirka 16 mio. kroner.

Samtidigt bliver der et beløb på mellem 2 og ti millioner kroner, som regionen tilskriver kompensation for opsagte buskontrakter. Ifølge Midttrafik afhænger beløbet af, hvilke ruter kommunerne vælger ikke at videreføre.

Derudover skal der de kommende år investeres i Lemvigbanen. Fra 2020 forventer Region Midtjylland en årlig udgift på mellem cirka 11 og13 millioner kroner.

Møder med alle kommuner

Region Midtjylland har gennem de seneste måneder diskuteret rutenedlæggelser og videreføringer med de berørte kommuner. Her har flere kommuner ifølge regionen udtrykt ønske om, at få bedre tid til sammen med Midttrafik at udarbejde løsninger for de ruter, som regionen ikke længere kan finansiere.

Læs også Djursland kan ikke betale for regionens busruter

Kommuner og regionen vil forsat drøfte omlæggelser den kommende tid, men det overordnede sparekrav ligger fast, understreger formand for Udvalget for Regional Udvikling venstremanden Jørgen Nørby.

- Vi skal have budgettet for den kollektive trafik til at hænge sammen. Både nu og i fremtiden, og derfor gennemfører vi nu denne tilpasning. Dermed sikrer vi en balanceret regional kollektiv trafik, hvor regionen løser sin primære opgave, der er at forbinde regionens hovedbyer, hvor der ikke er anden kollektiv trafik, siger Jørgen Nørby.