Ny uddannelse for sygeplejersker skal give færre sygehusbesøg

Ny kandidatuddannelse på Aarhus Universitet skal klæde kommunernes sygeplejersker på til regeringens målsætning om 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser i 2025.

Regeringens nye sundhedsreform lægger op til, at kommunale sundhedshuse og øvrige kommunale tilbud skal sikre, at færre patienter bliver indlagt og at færre bliver behandlet på sygehusene.

Selvom regeringens sundhedsreform ikke er endeligt vedtaget, forbereder en række kommuner sig nu på fremtiden ved at etablere en ny kandidatuddannelse for sygeplejersker. 

Det er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers, Esbjerg, Norddjurs og Silkeborg kommuner der er gået sammen med Aarhus Universitet om at udarbejde en ny kandidatlinje i avanceret klinisk sygepleje - også kaldet APN-sygeplejersker, der er taget fra det engelske Advanced Practice Nursing. Uddannelsen vil kunne tages i Emdrup og i Aarhus. 

De særligt uddannede sygeplejersker skal hjælpe de borgere, hvor kompleksiteten er højest.
De særligt uddannede sygeplejersker skal hjælpe de borgere, hvor kompleksiteten er højest.

- APN-sygeplejerskerne kommer ind over de borgere, hvor kompleksiteten er højest. Det vil oftest være i forbindelse med multisygdom, kroniske sygdomme, borgere, der bruger mange typer af medicin på samme tid og behandlingskrævende indsatser i forbindelse med demens, psykiatriske lidelser og misbrug, forklarer Kirstine Markvorsen, Sundheds- og Omsorgschef i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

FAKTA OM UDDANNELSEN

En af APN-sygeplejerskens centrale opgaver bliver at medvirke til mindre indgribende behandling af borgerne gennem tidlig opsporing og opfølgning på indlæggelser. På den måde skal den nye uddannelse forebygge indlæggelser, genindlæggelser og skabe en bedre overgang mellem hospital, den almene praksis og kommunen.

Silkeborg Kommune efterspørger flere kompetencer

Ifølge Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune, Inge Bank, har kommunerne brug for den nye uddannelse, uanset om sundhedsreformen bliver, som regeringen ønsker. 

quote APN-uddannelsen er på et endnu højere niveau og giver mulighed for endnu større beføjelser fra sundhedsstyrelsen til sygeplejerskerne i kommunen.

Inge Bank, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg Kommune

- Vi har brug for sådan en uddannelse. Den udvikling vi ser i kommunen, er jo, at flere borgere har mulighed for at få afsluttet deres behandling i hjemmet. Det er en meget stor forandring i forhold til tidligere, hvor vi ikke havde nogen særlig behandling af betydning i kommunerne, siger hun. 

Hun fortæller, at der allerede er en specialuddannelse i borgernær sygepleje, men den nye uddannelse er på et endnu højere niveau.

VIDEO: En speciel uddannelse kan måske sørge for, at sygeplejerskerne kan hjælpe med den komplicerede behandling i hjemmet, som stadig flere udskrives til.

- APN-uddannelsen er på et endnu højere niveau og giver mulighed for endnu større beføjelser fra sundhedsstyrelsen til sygeplejerskerne i kommunen, fastslår hun.

Uddannelsen er åben for alle, og Silkeborg Kommune har i første omgang valgt at betale løn under videreuddannelsen til to af kommunens sygeplejersker, hvis de bliver optaget på det første hold til september. 

Uddannelsen skal systematisere kompetencerne

Indførelsen af den nye uddannelse er et væsentligt bidrag til at imødekomme udfordringerne i det nære sundhedsvæsen lyder det fra kommunerne. Her håber man, at uddannelsen åbner op for øgede beføjelser inden for bestemte områder som at ordinere håndkøbsmedicin og igangsætte behandling inden for særlige områder.

Inge Bank er Sundheds- og Omsorgschef, Silkeborg Kommune, og hun mener, at APN-uddannelsen i den grad er nødvendig.
Inge Bank er Sundheds- og Omsorgschef, Silkeborg Kommune, og hun mener, at APN-uddannelsen i den grad er nødvendig.

- Borgerne vil opleve en tryghed i, at vi bliver i stand til at foretage flere undersøgelser og behandlinger i eget hjem. Og så skaber det naturligvis tryghed, at de vil møde det samme kendte personale, der har fulgt deres forløb over længere tid. På den måde sikrer vi også, at vi kan give dem mere stabilt forløb med færre akutte sygdomsudbrud, forklarer Kirstine Markvorsen.

kupdrgbdlsjhvtiimusm

Fangevogter, sygeplejerske eller flygtning: Nu har du chancen for at spille med i ny film om Hvidstengruppen

20210413161112343_1000

Aarhusiansk ejer forsvarer Nemlig.com - men ser med stor alvor på kritik

Skærmbillede 2021-04-14 kl. 06.49.39

Morten har et helt særligt humør - derfor har han nu vundet en pris

IMG_9700

Se omdiskuteret historisk bygning blive revet ned

20170308-155153-4-1920x1920we

AGF ansætter nordmand som ny sportschef

Ikea Skejby Aarhus IKEA

IKEA frygtede at blive overrendt - men det blev langt fra tilfældet

Dagens mest læste