VIDEO: Døde hvaler skyllet i land

I weekenden er to marsvin fundet døde ved østjyske strande. Sådan nogle fund vil Miljøstyrelsen gerne høre om, for de døde dyr kan gemme på vigtig viden om den samlede bestand.

I løbet af weekenden er to døde marsvin fundet ved kyster på Djursland.

Det ene marsvin er fundet ved Esby Strand på Helgenæs, mens det andet er fundet på stranden ved Følle i Kalø Vig.

Hvorvidt marsvinene er døde til vands eller på kysten vides ikke.

Hvad ikke alle ved er, at flere myndigheder og forskere faktisk følger med i dyrenes liv og død og derfor også gerne vil have indberettet, hvis man støder på døde marsvin og sæler langs de danske kyster.

Ved Esby Strand på Helgenæs strandede et marsvin i weekenden. Det samme skete ved Følle Strand. Fotoet er fra Esby Strand.
Ved Esby Strand på Helgenæs strandede et marsvin i weekenden. Det samme skete ved Følle Strand. Fotoet er fra Esby Strand. Foto: Leif Gilsager‎

Det fortæller Line Anker Kyhn, forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet. Netop det østjyske universitet overvåger for Miljøstyrelsen ved blandt andet at undersøge spæktykkelsen på de fundne marsvin. Det kan sige noget om dyrets sundhedstilstand før døden, ligesom en obduktion kan give viden om eventuelle sygdomme.

- Det giver os mulighed for at kunne vurdere tilstanden på marsvin i de danske farvande, forklarer Line Anker Kyhn.

Døde marsvin ved de danske kyster er ikke usædvanligt, men alligevel gør det ofte indtryk på de, der finder dyrene, mener Line Anker Kyhn, forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet.
Døde marsvin ved de danske kyster er ikke usædvanligt, men alligevel gør det ofte indtryk på de, der finder dyrene, mener Line Anker Kyhn, forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet. Foto: Leif Gilsager‎

Bliv ikke skuffet, hvis dyret ikke bliver hentet

Nogle gange henter hun og hendes kollegaer dyrene. Andre gange er det Naturstyrelsen, der klarer opgaven, hvis ikke det er de enkelte kommuner, der står for indsamlingen. Eksempelvis når døde dyr skyller op på badestrande i højsæsonen.

Så sent som fredag var Line Anker Kyhn på Møn og hente et meget frisk eksemplar af et dødt marsvin, som hurtigt var blevet indberettet. Det er nemlig også afgørende for, om dyrene bliver taget med, pointerer hun.

- Vi vil gerne have dyrene ind til obduktion. Det er vigtigt at sige, at vi kun henter dem, der er friske nok. Der er ind imellem nogle, der bliver skuffede, når vi ikke vil komme og tage dyrene med, siger Line Anker Kyhn, der som regel beder om at få tilsendt et billede først, så hun kan vurdere tilstanden.

Det skal man gøre ved fund af døde sæler og marsvin

Ni ud af 10 gange bliver dyrene ikke taget med til obduktion, vurderer forskeren fra Aarhus Universitet.

- De skal simpelthen være så friske som muligt, siger Line Anker Kyhn.

Et dødt marsvin gemmer på mange informationer. Derfor undersøges nogle af dyrene.
Et dødt marsvin gemmer på mange informationer. Derfor undersøges nogle af dyrene. Foto: Miljøstyrelsen

Hun har mandag formiddag set billederne af det døde marsvin fra Helgenæs, som hun vurderer, ikke vil blive obduceret:

- Det havde været perfekt til indsamling, men forrådnelse går hurtigt nu og det næste halve år. Det vil i stedet indgå i vores database over strandede havpattedyr, skriver Line Anker Kyhn i en SMS.

Marsvinet fra Helgenæs bliver nu hentet af Naturstyrelsen Kronjylland, som søndag også hentede marsvinet ved Følle Strand. 

Marsvinet fra Esby Strand.
Marsvinet fra Esby Strand. Foto: Leif Gilsager‎