Turistchef advarer mod havbrug: Frygter turisterne fravælger Djursland

Turistchefen på Djursland frygter, at turisterne fravælger Djursland som feriemål, hvis der etableres havbrug ud fra kysten

Udsigten til, at der bliver anlagt havbrug ud for Djurslands kyster, skaber dybe panderynker hos Djurslands turistchef.

Han frygter, at det vil få folk til at vælge Djursland fra som feriemål.

Lige nu ligger der 37 ansøgninger om at etablere de omdiskuterede havbrug i Kattegat og venter på at blive behandlet hos Miljøstyrelsen.

- Når man ser det fra min stol, så vil det være uheldigt, ligegyldigt hvor mange havbrug der er, hvis det bliver placeret ud for Djurslands kyst, siger turismedirektør i Destination Djursland, Flemming Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Der er ikke nogen turister eller gæster, der tager på ferie eller vil bade, hvis vandet er grønt.

Flemming Ramussen, turismedirektør, Destination Djursland

Havbrug har gennem flere år været omdrejningspunkt for en betændt debat, der primært handler om forurening i de danske farvande.

- Problemet er, at der bliver udledt mange næringsstoffer. Det betyder, at der er en risiko for, at der bliver en voldsom opblomstring af alger. Og der er ikke nogen turister eller gæster, der tager på ferie eller vil bade, hvis vandet er grønt, siger Flemming Rasmussen.

Risiko for at blå flag forsvinder

Turistdirektøren frygter, at havbrug kan forurene de danske farvande.

- Risikoen kan være, at Friluftsrådet fratager os de blå flag. Og så er der nogen, der vil vælge andre områder i Danmark – eller måske helt andre steder i verden, siger Flemming Rasmussen.

Her ses en oversigt over de otte havbrugszoner i Kattegat. Det er disse områder, der er blevet fundet bedst egnede til havbrugsproduktion af regnbueørred. Det er inden for de otte zoner, at virksomheder indtil 1. april kunne ansøge om placeringstilladelse af havbrug. Størstedelen af zonerne ligger ud for Djurslands kyst. 
Her ses en oversigt over de otte havbrugszoner i Kattegat. Det er disse områder, der er blevet fundet bedst egnede til havbrugsproduktion af regnbueørred. Det er inden for de otte zoner, at virksomheder indtil 1. april kunne ansøge om placeringstilladelse af havbrug. Størstedelen af zonerne ligger ud for Djurslands kyst.  Foto: Miljøstyrelsen

Flere parter er – sammen med turismedirektøren – bekymrede for udsigten til havbrug i Kattegat.

Det gælder blandt andre erhversfiskerne, Dansk Sportsfiskerforbund, Dansk Naturfredningsforening, Greenpeace samt de to byråd i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Protesterne mod havbrug tog for alvor fat i 2015. Dengang vedtog den daværende V-regering sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en ny fødevare- og landbrugspakke, hvori der blev åbnet op for en øget mængde havbrugsproduktion i Kattegat.

HVAD ER ET HAVBRUG?

 • Et havbrug er et produktionsanlæg på havet, hvori man kan opdrætte fisk under kontrollerede forhold. Det foregår i flydende cirkulære net, der er fastspændt til havbunden.
   
 • For forståelsens skyld kan man sammenligne et havbrug med landmandens landbrug.
   
 • I Danmark er der lige nu 19 havbrug, hvor det primært er regnbueørreder, der opdrættes.
   
 • I 2016 blev der produceret 10.117 tons regnbueørred og guldørred i de danske havbrug.
   
 • Produktionsperioden er på syv til ni måneder, der løber fra april til oktober/november.
   
 • Produktionen er baseret på 600-1000 gram ørreder, som sættes ud i havbrugene, hvor de opnår en størrelse på cirka 2-4 kilo.
   
 • Havbrug hører under de såkaldte listevirksomheder - dvs. forurenende virksomheder - og derfor skal de miljøgodkendes, før de må anlægges.

Kilde: Miljøstyrelsen

Det var daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), der stod i spidsen for det. Sidenhen er der kommet en ny mand på posten, men holdningen til havbrug er den samme.

- Vi har en ambition om at styrke akvakultur-erhvervet, fordi det faktisk er noget, vi er gode til. Det er noget, der er et stort marked for, men det skal ske i balance med miljøet, og jeg forstår godt den frygt, man kan have nogle steder. Men vi kommer selvfølgelig ikke til at strø tilladelser ud til højre og venstre, siger Jakob Ellemann-Jensen fra partiet Venstre.

Hvorfor reagerer du ikke på den bekymring?

- Jeg reagerer bestemt også på den bekymring, men den rigtige reaktion er ikke at slippe alt, man har i hænderne. En rigtig reaktion er at sikre den rigtige balance mellem miljø og fødevarer.

VIDEO: Ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har vi i Danmark gode kompetencer inden for akvakultur og havbrug, hvor der også er et godt marked. Derfor skal der sikres en balance mellem at producere gode fødevarer, men også at passe ordentligt på miljøet, lyder det fra ministeren.