Stort slag for kommunes planer: Område ved Kalø Vig fredes

Fredningsnævnet har til glæde for mange lokale borgere på det sydlige Djursland fredet et større naturområde

Her er en regnbue fanget mellem Aarhus og det nu fredede område Eskerod. Foto: Jørn Grønkjær

Områderne Rodskov og Eskerod ved Kalø Vig i Syddjurs Kommune er blevet fredet, og kommunens planer om blandt andet at udstykke nye grunde her hænger i en tynd tråd. Det ærgrer viceborgmester Kirstine Bille (SF), der tilbage i 2011 som borgmester var en af fortalerne for projektet.

Her fremlagde Syddjurs Kommune storstillede planer for området, der blandt andet skulle få mellem tre og ti tusinde nye borgere til kommunen, og 26 hektar jord skulle udstykkes til nye attraktive grunde nær skov og vand.

- Jeg er da ærgerlig over, at det ikke ser ud til, at området bliver udviklet, så det kunne blive dejligt for endnu flere mennesker. Nu kommer der bare til at ske ingenting, siger Kirstine Bille til TV2 ØSTJYLLAND.

02:07

I 2014 lavede vi et indslag om striden i området. 

Luk video

Hun slår fast, at Rodskov og Eskerod da helt sikkert stadig er skønt for dem, der bor her lige nu, og mange af dem var da også blandt modstanderne af udviklingsplanerne.

- Vi har et landskab, som fortæller en historie, der går 1.000 år tilbage - helt til bondestenalderen og frem. Det er det landskab, de vil ødelægge uden nogen sans for varige værdier, lød det fra sprogkonsulent fra Rodskov, Henrik Okkels, i 2014.

Kan blive anket

Han og de øvrige modstandere frygtede altså især for naturen og dyrelivet i området.

- Fredningsnævnet har dog kommunen ret i, at det ikke er noget særlig natur, der er her. Det er nok mere kultur og udsigt fra landevejen, man freder og vil bevare, siger Kirstine Bille.

I afgørelsen fra nævnet står der da også, at fredningen har til formål "at sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig, at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv samt at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter".

Læs også Fredskoven bevares i Hinnerup: Det var helt ude skoven

Af disse grunde bliver det nu begrænset, hvad der må gøres fra Syddjurs Kommunes side i Rodskov og Eskerod – altså medminde kommunen anker Fredningsnævnets kendelse.

- Det skal vi have op som et punkt i økonomiudvalget, om vi vil. På nuværende tidspunkt har jeg ingen kommentarer til det, forklarer Kirstine Bille.