Socialdemokratiet skifter kurs og opsiger aftale om havbrug

Udledning af kvælstof i vandmiljøet er ikke faldet som forventet, og det får S til at opsige politisk aftale.

Socialdemokratiet vil nu trække sig fra den aftale de indgik med regeringen og Dansk Folkeparti tilbage i 2017. Foto: Simon Læssøe - Ritzau Scanpix

Socialdemokratiet trækker sin støtte til en knap to år gammel aftale, som blev indgået for at bane vej for nye og store havbrug.

Læs også Hundekenneler logrer med halen: Smileyordning skal stoppe vanrøgt af dyr

- I Socialdemokratiet mener vi ikke, at tiden er til større havbrug i Danmark. Derfor opsiger vi den aftale om havbrug, som har været indgået, siger Simon Kollerup, Socialdemokratiets fiskeriordfører.

Havbrug bruges til opdræt af fisk, og det foregår i store cirkulære net, som ved hjælp af flyderinge ankret til havbunden holdes flydende.

Jeg forstår ikke, at man skal ødelægge naturen, blot fordi man vil tjene nogle penge.

Carsten Strandberg, modstander af havbrug i Kattegat

Det har skabt stor bekymring på blandt andet Djursland, at politikerne på Christiansborg vil give tilladelse til havbrug i Kattegat.

- Jeg forstår ikke, at man skal ødelægge naturen, blot fordi man vil tjene nogle penge, har Carsten Strandberg tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Hver søndag i et år tog Carsten Strandberg ud til sin strand og tændte et bål. Han er imod de havbrug, som han frygter, vil ødelægge Djurslands kyster.

Han er indædt modstander af havbrug, og prøvede at råbe politikere og andre op ved at lave protestbål ved Glatvand Strand på Djursland.

Læs også Carsten tænder ild mod fiskefarme

- Jeg har fisket i 40 år, og jeg elsker at fiske, og jeg vil ikke miste min hobby. For mig at se, så er havbrug ikke andet end ren og skær forurening, og jeg vil ikke have, at det skal ødelægge min passion for at komme i naturen og fiske. 

Her ses en oversigt over de otte havbrugszoner i Kattegat. Det er disse områder, der er blevet fundet bedst egnede til havbrugsproduktion af regnbueørred. Det er inden for de otte zoner, at virksomheder indtil 1. april kunne ansøge om placeringstilladelse af havbrug. Størstedelen af zonerne ligger ud for Djurslands kyst.  Foto: Miljøstyrelsen Foto: Miljøstyrelsen

Årsagen til, at Socialdemokratiet nu vil trække sig fra aftalen, er blandt andet, at kvælstofudledningen i det danske vandmiljø ikke er faldet som forventet. 

I 2017 blev der udledt omkring 60.000 ton kvælstof til vandmiljøet, hvilket er tilsvarende de foregående år, viser de nyeste tal Aarhus Universitets årlige Novana-rapport.

Vi kan se, at der ikke er styr på havbrugsområdet. Der er ikke styr på tilladelserne og tilsynet med tilladelserne. Vi kan se, at regeringen har mistet grebet.

Simon Kollerup (S), fiskeriordfører

Samtidig har der været flere sager om havbrug, som ikke har overholdt miljølovgivningen og blandt andet har produceret flere fisk end tilladt.

Læs også Minister vil rydde op i kaos med havbrug

- Vi kan vi se, at der ikke er styr på havbrugsområdet. Der er ikke styr på tilladelserne og tilsynet med tilladelserne. Vi kan se, at regeringen har mistet grebet, siger Simon Kollerup.

Aktion mod havbrug ved Glatved Strand i 2017.

Stor modstand mod lov for flere havbrug

Borgmestrene i Samsø, Syd- og Norddjurs Kommuner har tidligere demonstreret deres utilfredshed med udsigten til flere havbrug ud for kysterne til deres kommuner. 

- Vi kan risikere, at det går udover turisme og rekreative ting, og det vil være et stort problem for Djursland og Anholt, sagde borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND i december 2018.

Læs også Dyrlæge hos Fødevarestyrelsen: Stort set umuligt at få bugt med MRSA

Men lige lidt hjalp det tilbage i maj 2017, hvor Socialdemokratiet blev enig med regeringen og Dansk Folkeparti om at stemme for en lovændring.

Med lovændringen fik havbrugssektoren mulighed for at udvide produktionen, hvis der kompenseres for den øgede kvælstof- og fosforbelastning, som havbrugene vil medføre.

Jeg forstår simpelthen ikke, at et flertal i Folketinget kan træffe så uansvarlig en beslutning.

Thorkild Hansen i 2017, Havbrugsgruppen, Ebeltoft.

For at undgå, at havmiljøet tager skade, skal havbrugerne eksempelvis starte et muslingeopdræt dér, hvor forureningen sker.

Læs også Turistchef advarer mod havbrug: Frygter turisterne fravælger Djursland

Fiskeriordføreren for Socialdemokratiet Simon Kollerup stod for at forhandle aftalen på plads dengang.

- Det her var en meget skæv lov, der stod til at blive vedtaget af de blå partier alene, og den er blevet meget grønnere og bragt mere i balance. Den er ikke perfekt nu, og vi ville gerne være gået længere i Socialdemokratiet, men med det flertal, der var for loven, er vi lykkedes med at få nogle gode forbedringer og indrømmelser på plads, sagde Simon Kollerup (S) i 2017.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at et flertal i Folketinget kan træffe så uansvarlig en beslutning, sagde Thorkild Hansen, talsmand for Havbrugsgruppen fra Ebeltoft tilbage i 2017 til TV2 ØSTJYLLAND. 

HVAD ER ET HAVBRUG?

 • Et havbrug er et produktionsanlæg på havet, hvori man kan opdrætte fisk under kontrollerede forhold. Det foregår i flydende cirkulære net, der er fastspændt til havbunden.
   
 • For forståelsens skyld kan man sammenligne et havbrug med landmandens landbrug.
   
 • I Danmark er der lige nu 19 havbrug, hvor det primært er regnbueørreder, der opdrættes.
   
 • I 2016 blev der produceret 10.117 tons regnbueørred og guldørred i de danske havbrug.
   
 • Produktionsperioden er på syv til ni måneder, der løber fra april til oktober/november.
   
 • Produktionen er baseret på 600-1000 gram ørreder, som sættes ud i havbrugene, hvor de opnår en størrelse på cirka 2-4 kilo.
   
 • Havbrug hører under de såkaldte listevirksomheder - dvs. forurenende virksomheder - og derfor skal de miljøgodkendes, før de må anlægges.


Kilde: Miljøstyrelsen

S trækker sig: - Vi ønsker en grønnere retning

Men nu ønsker Socialdemokratiet "at stå frit efter et folketingsvalg" og i stedet styre mod mere miljøvenligt fiskeopdræt, forklarer Simon Kollerup.

Vi vil gerne have rene linjer og stå frit efter et valg. Vi ønsker en grønnere retning for akvakulturen i Danmark - gerne med havbrug på land, så vi kan få bedre styr på produktionen.

Simon Kollerup (S), fiskeriordfører

- Vi vil gerne have rene linjer og stå frit efter et valg. Vi ønsker en grønnere retning for akvakulturen i Danmark - gerne med havbrug på land, så vi kan få bedre styr på produktionen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har været bekymret over udsigten til etablering af flere havbrug.

Læs også Flere bakker op om kampen mod havbrug: - Det er nu, vi skal vågne op

Formand Verner W. Hansen glæder sig over Socialdemokratiets kursskifte. 

- Bedre sent end aldrig. Vi er super tilfredse med, at Socialdemokratiet nu skifter kurs og i stedet vil fokusere på landbaserede anlæg, siger formanden.

Havbrug bruges til opdræt af fisk, og det foregår i store cirkulære net, som ved hjælp af flyderinge ankret til havbunden holdes flydende.

- Det er en helt forkert strategi at etablere flere havbrug i åbne bure til stor skade for vores vandmiljø, siger han. 

Protesterne mod havbrug tog for alvor fat i 2015. Dengang vedtog den daværende V-regering sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en ny fødevare- og landbrugspakke, hvori der blev åbnet op for en øget mængde havbrugsproduktion i Kattegat.

Det var daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), der stod i spidsen for det. Sidenhen er der kommet en ny mand på posten, men holdningen til havbrug er den samme.

- Vi har en ambition om at styrke akvakultur-erhvervet, fordi det faktisk er noget, vi er gode til. Det er noget, der er et stort marked for, men det skal ske i balance med miljøet, og jeg forstår godt den frygt, man kan have nogle steder. Men vi kommer selvfølgelig ikke til at strø tilladelser ud til højre og venstre, fortalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND i juni 2018.

01:43

VIDEO: Ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har vi i Danmark gode kompetencer inden for akvakultur og havbrug, hvor der også er et godt marked. Derfor skal der sikres en balance mellem at producere gode fødevarer, men også at passe ordentligt på miljøet, lød det fra ministeren i juni 2018.

Luk video