Slut med kogt vand

Embedslæger ophæver kogepåbud

Efter længere tid anbefaling ophæver Følle Vandværk nu kogepåbuddet i det omkringliggende område.
 
På baggrund af opfølgende drikkevandskontroller fra Følle Vandværk har Syddjurs Kommune efter samråd med embedslægerne ophævet kogepåbuddet. 

Syddjurs Kommune anbefaler stadig at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen får gennemskyllet alle deres vandinstallationer.

Vandinstallationerne skal nu skylles grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" forurenet drikkevand i installationerne.