Rod i sager om sygedagpenge

Procedurerne overfor privat aktør strammes op

Syddjurs Kommune har ved en kontrol fundet fejl i sagsbehandlingen i knap 10 procent af de sygedagpengesager, der er behandlet af den private aktør ISU/Varda i Syddjurs Jobcenter.

Kontrollen har omfattet 167 sager og der er fundet fejl i de 15. De mange sager blev gennemgået efter at Syddjurs Jobcenter blev gjort opmærksom på, at der var begået fejl blandt andet i forbindelse med partshøring i et par sager.

Syddjurs Kommune vil nu gennemgå de 15 sager grundigt for at fastslå, om fejlen i partshøringen har givet anledning til forkerte afgørelser.

For at sikre proceduren i sagsbehandlingen bliver procedurerne nu stramemt op og arbejdsgangsbeskrivelserne er præciseret i det notat, som ISU/Varda følger i deres daglige arbejde.
Her fremgår det helt klart, hvilke dele af sagsbehandlingen ISU/Varda kan varetage, oplyser Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.