Nyt forslag: Vil lave nationalpark i vandet

Den østvendte kyst på Djursland skal være en maritim naturnationalpark, mener en lokal politiker.

Vi skal have mere fokus på at fremme naturen i vores vandmiljøer.

Det mener Kim Lykke Jensen (SF), der er formand for Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

- Lige for tiden er der rigtig meget fokus på at forbedre biodiversiteten på land, men det er som om, der ikke er det samme fokus i forhold vores vandmiljø, som i virkeligheden lider rigtig, rigtig meget, siger politikeren til TV2 Østjylland.

Derfor foreslår Kim Lykke Jensen (SF) nu at give plads til at etablere en maritim naturnationalpark i et specifikt område på Djurslands østkyst.

- Det handler om, at vi skal undgå, at der sker de her markante påvirkninger af havbunden. Det kan både være fra råstofudvinding af sand og sten eller fra bundtrawl og muslingeskrab, siger Kim Lykke Jensen.

Helt konkret foreslår udvalgsformanden, at nationalparken skal gå fra Rugaard i nord til Gåsehage i syd, og afgrænsningen på havsiden skal være Kattegatøen Hjelm.

Kort: Her foreslår SF's Kim Lykke Jensen, at man etablerer en maritim naturnationalpark.
Kort: Her foreslår SF's Kim Lykke Jensen, at man etablerer en maritim naturnationalpark.

- Det her område har et rigtig stort potentiale, både i forhold til planter, bundlevende dyr, fisk og yngel, så derfor er det et oplagt område, siger SF'eren.

Alternativet støtter forslaget

Forslaget møder opbakning fra Alternativet på Christiansborg. 

- Det skal vi udvikle et koncept for, og det er en super idé at gøre det i Kattegat ud for Djurslands kyst. Jeg mener, man kan etablere det helt oppe fra Gjerrild Nordstrand og så ned, siger folketingsmedlem for Alternativet, Torsten Gejl, til TV2 Østjylland.

- Det ville være et dejligt stykke hav at gøre til naturnationalpark, siger folketingsmedlem for Alternativet.

Kim Lykke Jensen (SF) lægger i sit forslag op til blandt andet at forbyde fiskere at 'trawle' havbunden - altså at trække et stort fiskenet hen over havbunden efter et fartøj for at fange fisk.

Og sådan et forbud mener Torsten Gejl (Å) også, man bør indføre.

- I de maritime naturnationalparker skal vi beskytte havbunden mod trawl og råstofudvinding, siger han. 

Går det ikke udover de lokale fiskere?

- Det er jo et valg, vi må tage. I naturnationalparkerne på land ophæver vi for eksempel også noget af jagten. Og det er ikke bare at forbyde bundtrawl. Vi skal genoprette områderne, som de var skabt i tidernes morgen. Så det er at fiske spøgelsesgarn op, og det er at genetablere stenrev og ålegræsbælter, siger Torsten Gejl (Å). 

VIDEO: Det er havet her ud for Djurslands kyst, som man foreslår at lave om til en maritim naturnationalpark.

Forslaget skal tages op i forbindelse med Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommunes næste møde i august, og derefter skal det sendes ind til miljøminister Lea Wermelin (S).

- Jeg håber meget, at hun vil kigge på muligheden for faktisk at etablere flere maritime naturnationalparker, siger Kim Lykke Jensen (SF).