Naturbrand i forbudsområde: Heldigt der var vindstille

Tirsdag eftermiddag var der brand i krattet på en skråning ved Skødshoved. Et område, der er meget tørt, og derfor er underlagt afbrændingsforbud

Det er usikkert, hvad der har været årsag til branden. I nærheden var der en skraldespand, hvor en engangsgrill var placeret. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Tirsdag eftermiddag var der udbrudt brand i buske og krat ved Skødshoved Strand på Mols.

Branden var brudt ud på en skråning ned til stranden. Hvilket gjorde det besværligt for beredskabet at nå frem.

Læs også Forbud ophævet: Østjysk kommune må brænde af igen

- Vi var langt fra, hvor bilerne kan holde til, hvor der er brand, siger Kirsten Dyrvig, der er indsatsleder for Beredskab og Sikkerhed.

Det tog et par timer at slukke branden. Det vindstille vejr gjorde det nemmere at få branden under kontrol.

Vi henviser til at folk er særdeles forsigtige

Kirstin Dyrvig, indsatsleder

- Der var hurtigt styr på, at det ikke bredte sig videre, så det ikke kom i nærheden af sommerhusene i området. Vi var heldige med, at det ikke blæste, siger Kirsten Dyrvig. 

Det er usikkert, hvad der har været årsag til branden. I nærheden var der en skraldespand, hvor en engangsgrill var placeret. Men det er ikke sikkert, at det er den, der er årsag til den større naturbrand.

Læs også Ikke alle overholdt forbud: Brandvæsen kaldt ud til ulovlige bål

Ifølge indsatslederen viser dagens brand, hvorfor det er vigtigt med det aktuelle afbrændingsforbud på Djursland.

- Hvis den engangsgrill har været i gang, så er der nogen, der ikke har fået tænkt sig godt om. Vi henviser til, at folk er særdeles forsigtige, siger Kirsten Dyrvig.

Afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
• affald fra skovbrug,
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
• grill*,
• ildsteder,
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater,
blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ikke-brændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:
• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.