Nabo bekymret: Skadelige stoffer fundet i grundvand ved stor virksomhed

Der er fundet for meget bly, arsen, nikkel og cadmium i jorden i nærheden af Laila Krarups hjem i Pindstrup. Naboen er spånpladevirksomheden Kronospan.

- Det er skræmmende, lyder det fra Laila Krarup. 

Laila Krarups øjne vandrer ned over det stykke papir, der slår fast, at en række giftige og skadelige stoffer har fundet vej til undergrunden ganske tæt på, hvor hun bor. 

Hun er nabo til virksomheden Kronospan i Pindstrup. En virksomhed, der fik landsdækkende opmærksomhed, da der i efteråret udbrød storbrand, der indhyllede dele af Djursland i tyk røg.

Laila Krarup har tidligere klaget over større mængde af træstøv fra Kronospan, men nu er hun også bekymret for fundet af sundhedsskadelige stoffer, der skal undersøges nærmere.
Laila Krarup har tidligere klaget over større mængde af træstøv fra Kronospan, men nu er hun også bekymret for fundet af sundhedsskadelige stoffer, der skal undersøges nærmere.

Nu viser dokumenter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, at brandsikkerhed ikke er Kronospans eneste udfordring. 

I jorden og grundvandet på fabrikkens område er der, ifølge Miljøstyrelsen, fundet stoffer som bly og arsen over de tilladte grænseværdier.

- Det er jo ikke ligefrem vitaminer. Det er giftstoffer, siger naboen Laila Krarup.

quote Bly virker giftigt på hjernens udvikling. Hvis en gravid kvinde får bly i sig, så vil hun give det videre til fostret, hvis hjerne kan blive negativt påvirket af bly.

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, Syddansk Universitet

Stofferne er identificeret, før branden opstod. Og nu bliver Kronospan påbudt at gennemføre yderligere undersøgelser. 

Flere undersøgelser kræves

Det sker, fordi boringer hos virksomheden viser for store mængder af de potentielt skadelige stoffer bly, arsen, nikkel og cadmium i jorden og i grundvandet. 

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at en række af stofferne stammer fra tidligere opmagasineret træ.

Morten Rickers Østergaard er kontorchef i Miljøstyrelsen. Lige nu har hans medarbejdere travlt med et skærpet tilsyn med Kronospan: - Jeg vil tro, at vores tilsynsfrekvens hos Kronospan er i top to eller tre over indsatsen på de godt 400 virksomheder, Miljøstyrelsen fører tilsyn med.
Morten Rickers Østergaard er kontorchef i Miljøstyrelsen. Lige nu har hans medarbejdere travlt med et skærpet tilsyn med Kronospan: - Jeg vil tro, at vores tilsynsfrekvens hos Kronospan er i top to eller tre over indsatsen på de godt 400 virksomheder, Miljøstyrelsen fører tilsyn med.

- Kronospan skal nu dokumentere koncentrationen og udbredelsen af en række stoffer, siger kontorchef hos Miljøstyrelsen Morten Rickers Østergaard.

Formålet er blandt andet, at forureningen på længere sigt skal inddæmmes.

- De får påbuddene, så der også kan laves en afgrænsning af forureningen på sigt. 

De konstaterede forureninger varierer meget, alt efter hvor på fabrikkens arealer målingerne er lavet. 

I grundvandet ét sted er der eksempelvis fundet 25 gange mere bly end den tilladte grænseværdi. Mens der er fundet 64 gange mere zink.

Et af påbuddene omhandler fund af miljøskadelige stoffer ved et område af fabrikken, hvor der tidligere har været bunker af træ.
Et af påbuddene omhandler fund af miljøskadelige stoffer ved et område af fabrikken, hvor der tidligere har været bunker af træ.

- Der er ingen, som ønsker at have sundhedsskadelige stoffer, og derfor ser vi på det med alvor, siger Kronospans direktør Sten Lassen:

Men hvis I ikke ønsker forureningen, hvorfor er den der så?

- Det kan jeg ikke svare på, og det er det, som der nu skal undersøges nærmere.

Bly kan skade hjernen

TV2 ØSTJYLLAND har forelagt oplysningerne for to eksperter. 

Professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, hæfter sig særligt ved fundet af bly.

- Bly virker giftigt på hjernens udvikling. Hvis en gravid kvinde får bly i sig, så vil hun give det videre til fostret, hvis hjerne kan blive negativt påvirket af bly, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Philippe Grandjean er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet. Han forklarer her, hvorfor arsen og bly er sundhedsskadelige.

På Aarhus Universitet påpeger seniorforsker på Institut for Ecoscience, Martin Mørk Larsen, at forureningen er konstateret i enkelte boringer – ikke generelt. Og at fundene i jorden er nogle procentpoint over de tilladte værdier, mens niveauet i grundvandet i flere tilfælde ligger højt.

Men samlet vurderer han, at det er vigtigt at sætte ind med det samme.

- Hvis det fortsætter, som det er nu, kan det blive et lokalt problem, og hvis grundvandet flytter sig hen til drikkevandsboringer eller tilsvarende, kan det blive et problem for området, siger han.

Det lokale vandværk oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at det vand, der pumpes ud til husstandene, stammer fra boringer et godt stykke fra Kronospan, og at der ikke er fundet de omtalte stoffer i drikkevandet.

Nabo: - Virksomheden skal vide, at det er no go

Laila Krarup bor et stenkast fra Kronospan. Hun har længe bekymret sig om virksomheden og det omkringlæggende område.

I dagene efter branden i efteråret kunne TV2 ØSTJYLLAND fortæller, at Kronospan i årene før den store brand har fået flere påbud om manglende brandsikkerhed. 

Og for nylig fik virksomheden 27 nye påbud om brandsikkerhed. Ingen af påbuddene er dog knyttet direkte til storbranden.

Disse stoffer skal der undersøges for

Kronospan har fået varslet to påbud. Det ene omhandler fund i grundvandet og i nogle jordprøver. Her skal der undersøges yderligere for følgende stoffer:

 • Bly
 • Cadmium
 • Nikkel
 • Zink
 • Total kulbrinter (>C5-C40)


Det andet påbud er i forbindelse med nogle bassiner, som tidligere er blevet brugt til at håndtere overfladevand og brandslukningsvand. Her skal der undersøges yderligere for:

 • Arsen
 • Bly
 • Cadmium
 • Nikkel
 • Zink
 • Benzen
 • Toluen
 • Total kulbrinter (>C5-C40)
 • Formaldehyd
 • Phenol
 • x-methylphenoler
 • x-dimethylphenoler
 • Cresoler
 • PFAS-forbindelser

Kilde: Miljøstyrelsens varslede påbud til Kronospan

Hun er bekymret for, men ikke overrasket over, at der nu også er fokus på forureningen i undergrunden. 

- Jeg håber, man tager så hårdt fat i fabrikken og siger til dem, at det her er no go.

- Jeg tror ikke, at det stopper, før Miljøstyrelsen siger politianmeldelse og lukning, indtil I har styr på det. De skal kunne mærke det økonomisk. En løftet pegefinger virker ikke, siger nabo Laila Krarup efter at have set de seneste påbud til Kronospan.
- Jeg tror ikke, at det stopper, før Miljøstyrelsen siger politianmeldelse og lukning, indtil I har styr på det. De skal kunne mærke det økonomisk. En løftet pegefinger virker ikke, siger nabo Laila Krarup efter at have set de seneste påbud til Kronospan.


Ønsker du ikke bare, at fabrikken lukker?

Nej, jeg vil ikke have lukket fabrikken. Jeg vil bare have, at den er lovlig – og ikke andet, siger Laila Krarup og fortsætter:

- Men jeg mener, at det er mere trist, hvis vi ender med at videregive et totalforurenet område til de næste generationer end at miste nogle arbejdsplads nu og her. 

Virksomhed lover at tage ansvar

Hos Kronospan siger direktør Sten Lassen, at de er god dialog med deres rådgivere og Miljøstyrelsen om, hvordan de eventuelt kan rydde op efter forureningen.

- Forureningen er fundet nogle steder, hvor der ikke har været opmagniseret træ siden 2001, så det skal undersøges, hvor det mere præcist stammer fra, siger han.

Sten Lassen blev direktør for Kronospan i 2020.
Sten Lassen blev direktør for Kronospan i 2020.

Skal borgere i Pindstrup være bekymret for forureningen?

- Ikke for mig at se. Jeg håber også, at de kan se, at vi gør rigtig meget for at sikre, at produktionen her foregår på en ordentlig måde.

Han nævner blandt andet, at efter Miljøstyrelsen overtog kontrollen med virksomheden fra Syddjurs Kommune i 2017, har Kronospan brugt et tocifret millionbeløb på miljøforbedringer.